De Regio-Indeling, een bijdrage van A.P. de Jong uit Leiderdorp

Zoals al besproken tijdens de bijeenkomst te Leiden, willen we zo snel mogelijk de regionale crash-research ter hand nemen om te voorkomen dat gegevens, ooggetuigen en andere medewerking door het voortschrijden van de tijd niet meer mogelijk is. Daarnaast hebben we afgesproken voorlopig eerst die regio’s te “pakken”, waar reeds research aan de gang is, danwel mensen zich hebben opgegeven (te Eindhoven) om een bepaald stuk voor hun rekening te nemen. Dat betekent dus ook, dat we voorlopig een aantal regio’s moeten laten liggen om die hopelijk later aan te vatten. De samenstelling van de regio’s en de opgave van mensen die een stuk research willen doen, zijn door ons ‘bij elkaar gebracht’, waardoor een volgende lijst van indeling is ontstaan.

Regio Regionaam Begrenzing Contactpersoon
1 Groningen (provincie) Officiële provinciegrenzen H. Kroes
2 Friesland (provincie) Officiële provinciegrenzen E.Visser + Groep Drijver-de Jong-van Zijl-Penning-de vries
3 Drente (provincie) Officiële provinciegrenzen vacant
4 Twente oostelijk Overijssel tot de westelijke grenslijn: Sibculo-Hellendoorn-Nijverdal-Holten Roding & van der Laan
5 Overijssel (prov. zonder Twente) Rest van de provincie Overijssel vacant
6 IJsselmeerpolders Noord-Oostpolder, Oost-Flevoland, Zuid-Flevoland en t.z.t. Markerwaard KLu
7 Achterhoek Oost-Gelderland, tot westelijke grenslijn rivier Ijssel en Nederrijn van Arnhem tot Lobith B. van Albeslo & P. Monasso
8 Veluwe Oostgrens rivier de Ijssel. Noordgrens provincie Overijssel, westgrens lijn Harderwijk-Voorthuizen-Ede-Wageningen W. Henderson
9 West Gelderland Tussen region 8 en de provincie Utrecht, zuidgrens rivier de Rijn vacant
10 Zuid Gelderland Provincie Gelderland zuid van de Rijn, d.i. Betuwe, Tielerwaard, incl. Arnhem en Rijk van Nijmegen W. Henderson + groep v. Vliet-Zwaaf-Labor
11 Utrecht (provincie) Officiële provinciegrenzen A.J. Korenhof
12 Kop van Noord-Holland Provicie Noord-Holland met zuidgrens lijn Egmond-Alkmaar-Hoorn vacant
13 Zuidelijk Noord-Holland Provincie Noord-Holland zuidelijk van de lijn Egmond-Alkmaar-Hoorn J. v.d. Maas & L. Melk
14 Zuid-Hollandse eilanden Provincie Zuid-Holland beneden de Nieuwe Waterweg, Nw. Maas en Noord, dit is zuidelijk van Hoek van Holland-Rotterdam-Dordrecht A.J. Valk & B. Rijnhout
15 Zuid-Holland zonder eilanden Provincie Zuid-Holland noordelijk van de lijn Hoek van Holland-Rotterdam-Dordrecht-Werkendam B. Rijnhout & A.J. Valk
16 Zeeuwse Eilanden Provincie Zeeland zonder Zeeuws-Vlaanderen J.H. van Soest
17 Zeeuws-Vlaanderen Provincie Zeeland zonder eilanden vacant
18 Westelijk Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant west van de lijn Land van Altena-Heusden-Waalwijk-Tilburg-Goirle-Belgische grens. W. v.d. Hout
19 Midden Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant met noordgrens de provincie Gelderland en oostgrens de lijn Oss-Veghel-Eindhoven-Valkenswaard; zuidgrens België; westgrens Land van Altena-Heusden-Waalwijk-Tilburg-Goirle-België vacant
20 Noordoostelijk Brabant noordgrens provincie Gelderland, de oostgrens provincie Limburg; zuidgrens lijn Eindhoven-Helmond-Griendsveen; wesgrens de lijn Oss-Veghel-Eindhoven v. Vliet-Zwaaf-Labor
21 Zuidoostelijk Brabant noordgrens de lijn Eindhoven-Helmond-Griensveen; oostgrens provincie Limburg; zuidgrens België; westgrens Eindhoven-Valkenswaard-Lommel Zwaaf
22 Noord-Limburg Provincie Limburg norodelijk van de lijn Helenaveen-Venlo vacant
23 Midden Limburg Provincie Limburg tussen de lijn Helenaveen-Venlo en de lijn Borg-Sittard vacant
24 Zuid Limburg provincie Limburg zuid van de lijn Borg-Sitterd P. Luyten
25 Waddeneilanden en Waddenzee Waddeneilanden en Waddenzee vacant
26 Kustwateren/Noordzeestrook Kustwateren/Noordzeestrook J. v.d. Maas

Verdere aansluiting bij region-groepen (of individuen) van harte welkom, evenals mensen, die een nog vacante region voor hun rekening willen nemen. Geef dit even op bij het Redactie-secretariaat.

Bulletin 021 uit februari 1977:

De heren Thuring en Jansen hebben zich opgegeven voor werkzaamheden in werkgroepen voor crashes, respectievelijk voor nr. 18 en 12.

Bulletin 022 uit maart 1977 door Dhr. D.S. Drijver:

Onze interesse gaat ook uit naar crashes, die in het gebied Waddenzee/Waddeneilanden hebben plaatsgevonden. Aangezien dit regionummer nog vakant is, willen wij dit gebied wel onder ons beheer nemen. Opmerking bestuurscommissie: u hoor binnenkort van ons.

Bulletin 032 uit april 1978 door Dhr. Bouwkamp:

In bulletin nummer 020 is de aanpak en indeling regio crash research vermeld. Wat regio 3 Drente betreft, is er een vacature. Ik weet niet of zich inmiddels leden uit Drente hebben gemeld voor dit werk, maar u kunt mij in elk geval noteren.

Bulletin 032 uit april 1978 door J. van Assen:

In het laatste nummer van ons Bulletin las ik o.m. dat er nog niemand is gevonden die zich bezig wil houden met de crash-onderzoeken in de regio Midden-Brabant. Aangezien ondergetekende reeds het plan had om met nog iemand dit ter hand te nemen, wil ik u bij deze verzoeken ons voor regio Midden-Brabant te noteren.

Zie ook:
Bulletin 015 De werkgroepleden voor regionale crashes
Bulletin 023 Werkwijze regio crashonderzoek


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.