Nederlands:
Naast het uitgeven van het Bulletin streeft de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) ernaar de resultaten van onderzoek naar specifieke onderwerpen uit de luchtoorlog 1939-1945 te (doen) publiceren op zo verantwoord mogelijke wijze. Hieronder vindt u een overzicht van publicaties van de SGLO. Een overzicht van publicaties van individuele leden is hier te raadplegen.

English:
Besides the publishing of our Bulletin, the Dutch Air War Studygroup 1939-1945 strives to publish our research on specific topics. On this page you can find our publications. An overview with publications by our individual members can be found here on our website.