De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) bestaat sinds 1975. Zij stelt zich ten doel de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog te bestuderen en de resultaten daarvan vast te leggen. De SGLO tracht dat doel te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten met haar leden, gelijkgerichte organisaties en deskundigen in binnen- en buitenland. Voorts geeft de SGLO periodiek een Bulletin uit met artikelen, mededelingen, vragen en antwoorden, boekrecensies, etc. Twee keer per jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd, bij voorkeur op toepasselijke locaties zoals vliegvelden en dergelijke. Tijdens deze studiedagen staan lezingen en informatie-uitwisseling centraal.

De SGLO initieert onderzoek naar specifieke onderwerpen uit de luchtoorlog 1939-1945 en streeft ernaar de resultaten te (doen) publiceren op zo verantwoord mogelijke wijze.

Dankzij ons netwerk zijn aantoonbare resultaten gehaald door individuele leden en door werkgroepen binnen de SGLO. Zij zijn door onderlinge contacten in staat degelijke artikelen en boeken te schrijven, onderzoek te (helpen) doen, herdenkingen te organiseren, monumenten op te richten, vermisten op te sporen… Na decennia van research publiceerde de SGLO in 2008 samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie het Verliesregister 1939-1945, waarin alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opgesomd; meer dan 6.000 in totaal. Dit Verliesregister is sinds 29 maart 2014 ook online te raadplegen.

In november 2009 werd na 20 jaar onderzoek een belangrijk boek gepubliceerd: ‘Vliegvelden in Oorlogstijd’. Dit 500 pagina’s tellende boek beschrijft de geschiedenis van alle Nederlandse vliegvelden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het boek kan ondertussen beschouwd worden als een standaard werk op dit gebied.

Uitdrukkelijk moet worden vermeld, dat de SGLO geen vliegtuigwrakken opgraaft. Onze activiteiten gebeuren sinds jaar en dag in overleg met het ministerie van Defensie. Dankzij deze goede relatie bewijst de SGLO zich als een betrouwbare, onafhankelijke partij, die dient als kennisbron op terreinen waar de overheid dat nodig mocht hebben.

De SGLO heeft ongeveer vierhonderd leden in binnen- en buitenland. Dit zijn actief dienende militairen, veteranen, historici, luchtvaartdeskundigen, instellingen, musea.