Naast individuele onderzoeken doet de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 ook gezamelijke onderzoeken waaraan alle leden kunnen bijdragen:

Het Verliesregister 1939-1945
Een inventaris van alle vliegtuigcrashes met een relatie met Nederlands grondgebied. In 2003 zijn onze leden met deze inventarisatie begonnen. In 2008 is hieruit een papieren uitgave van het verliesregister voor onze leden gepubliceerd. Vervolgens is in 2014 een uitgebreidere en bijgewerkte versie van het verliesregister online gepubliceerd. Tot op heden vinden hier mutaties in plaats op basis van nieuw onderzoek. Meer informatie over dit project: Projectpagina Verliesregister 1939-1945

V-wapens in Nederland:
Een inventarisatie van alle inslagen van V-1 en V-2 wapens in Nederland. Dit project liep van 2011 tot 2014. Meer informatie over dit project: Projectpagina V-wapens in Nederland.

Monumenten in Nederland:
Een inventarisatie van alle luchtoorlog gerelateerde monumenten in Nederland. Dit project loopt sinds 2016, meer informatie is te vinden op: Projectpagina Monumenten in Nederland. In maart 2023 zal de lancering plaatsvinden van de online database van deze inventarisatie via deze link: online gepubliceerd 

Nationaal Bergingsprogramma:
Het wetsvoorstel van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 om te komen tot en Nationaal Bergingsprogramma is in 2018 aangenomen. Op Nederlands grondgebied is nog altijd bij ongeveer 500 crashes sprake van vermisten bemanningsleden. In het kader van het Nationaal Bergingsprogramma zullen de 30 tot 50 vliegtuigen met de meeste kans op het vinden van stoffelijke resten worden geborgen. Meer informatie over het Nationaal Bergingsprogramma is te vinden op deze pagina: Nationaal Bergingsprogramma.

Evaders in & via Nederland:
Een inventarisatie van alle bemanningsleden die (enige tijd) uit Duitse handen wisten te blijven na te zijn neergestort in Nederland (of daar buiten) en zich op zeker moment in Nederland bevonden. In maart 2023 zal de lancering plaatsvinden van de online database van deze inventarisatie via deze link: online gepubliceerd