Naast individuele onderzoeken doet de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 ook gezamelijke onderzoeken waaraan alle leden kunnen bijdragen:

Het Verliesregister 1939-1945
Een inventaris van alle vliegtuigcrashes met een relatie met Nederlands grondgebied. In 2003 zijn onze leden met deze inventarisatie begonnen. In 2008 is hieruit een papieren uitgave van het verliesregister voor onze leden gepubliceerd. Vervolgens is in 2014 een uitgebreidere en bijgewerkte versie van het verliesregister online gepubliceerd. Tot op heden vinden hier mutaties in plaats op basis van nieuw onderzoek. Projectpagina Verliesregister 1939-1945

V-wapens in Nederland:
Een inventarisatie van alle inslagen van V-1 en V-2 wapens in Nederland. Dit project liep van 2011 tot 2014. Projectpagina V-wapens in Nederland.

Monumenten in Nederland:
Een inventarisatie van alle luchtoorlog gerelateerde monumenten in Nederland. Dit project loopt sinds 2016. Projectpagina Monumenten in Nederland.