De aansturing van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 ligt in handen van de bestuursleden. Twee keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om te vergaderen. Tussendoor is er veel contact per e-mail en telefoon om al onze activiteiten in goede banen te leiden. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:
I.M. de Jong
E-mail: Voorzitter

Vice-Voorzitter:
P.E. van Loo
E-mail: Vice-Voorzitter

Secretaris:
W.Buising
E-mail: Secretaris

Penningmeester:
C. Munk
E-mail: Penningmeester

Bestuurslid / Eindredacteur & Coördinator Monumentenproject:
P.A.L.M. van Kaathoven
E-mail: Redactiebulletin
E-mail: Monumentenproject

Bestuurslid / Coördinator Verlieslijst:
B. Maathuis, Willibrordlaan 20, 7581 DR Losser
E-mail: Verliesregister

Bestuurslid / Webmaster & Facebook:
P. Righart van Gelder
E-mail: Webmaster

Founding Member:
H.C. Kwik (†)

Ere-voorzitter:
Kol. KLu b.d. A.P. de Jong (†)

Erebestuurslid:
P. Brouwer, A.A. Jansen

Leden van Verdiensten:
J.A. Hey MBE(†), J.H. Schuurman(†), F. Auwerda, J. Woortman, H. Nauta, P.J. Grimm, H.M. van Sabben