Op deze pagina is een overzicht te vinden van de samenstelling van de bestuurscommissie van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 vanaf 1975.

1975
In 1975 is de ‘founding father’ van de Studiegroep Luchtoorlog H.C. Kwik.
Hij wordt ondersteund door:
A.P. de Jong
J.H.M. Berlemon

1977
Vanaf 1977 vormen zij gedrieën de Bestuurscommissie (BC).

1979
Berlemon verlaat de BC in 1979

1980
Vanaf 1980 bestaat de BC uit:
A.P. de Jong Voorzitter
H.C. Kwik Hoofdredacteur/secretaris/penningmeester
P. Luijten Bestuurslid
L. Zwaaf Bestuurslid
A.A. Jansen Bestuurslid

1989
In 1989 wordt P. Luijten opgevolgd door P.C. Brouwer

1992
In 1992 wordt L. Zwaaf opgevolgd door P.J. Grimm

1995
In 1995 krijgt de BC een zesde lid: I.M. de Jong

1998
In 1998 treedt H.C. Kwik terug. Als hoofdredacteur van het Bulletin wordt hij vervangen door E. Ragas. Zijn functie als penningmeester wordt overgenomen door I.M. de Jong en die van secretaris door P.C. Brouwer.

2000
Medio 2000 – rond het 25 jarig jubileum – treden drie andere oudgedienden
(A.P. de Jong, A.A. Jansen en P. Brouwer) terug.
De nieuwe BC, dan weer met vijf leden, ziet er als volgt uit:

P.J. Grimm Voorzitter
I.M. de Jong Penningmeester
J.Woortman Secretaris
H.M. van Sabben Bestuurslid
E.Ragas Hoofdredacteur

2001
In 2001 wordt de eerste Verlieslijst gepubliceerd
F. Auwerda wordt als coördinator verlieslijst het zesde BC-lid.

2003
In november 2003 wordt de BC uitgebreid met een zevende lid: P.E. van Loo

2004
In 2004 draagt Ragas het hoofdredacteurschap over aan H. Nauta

2008
H.Nauta treedt terug als hoofdredacteur wordt opgevolgd door H.M. van Sabben.
F. Auwerda vervult de rol coördinator verliesregister tot de publicatie van het Verliesregister in maart 2008 en wordt dan opgevolgd door B.Maathuis.

2009
In 2009 draagt J. Woortman het secretariaat over aan W. Buising

In november van datzelfde jaar treedt P. Righart van Gelder toe als BC-lid en ‘contentbeheerder’ van de website.

2010
In 2010 treedt P. Grimm terug en wordt als voorzitter opgevolgd door I.M. de Jong
Diens rol als penningmeester wordt overgenomen door P.E. van Loo
De BC ziet er vanaf 2010 als volgt uit:
I.M. de Jong Voorzitter
P.E. van Loo Penningmeester
W. Buising Secretaris
P. Righart van Gelder Bestuurslid/contentbeheerder website
B. Maathuis Bestuurslid/coördinator verliesregister
H.M. van Sabben Bestuurslid/Hoofdredacteur Bulletin

2015
Op 4 september 2015 draagt P.E. van Loo de rol van penningmeester over aan C. Munk. De BC wordt uitgebreid met de functie van Vice-Voorzitter, een rol die P.E. van Loo op zich neemt.
De BC ziet er vanaf september 2015 als volg uit:
I.M. de Jong Voorzitter
P.E. van Loo Vice-Voorzitter
C. Munk Penningmeester
W. Buising Secretaris
P. Righart van Gelder Bestuurslid/Webmaster
B. Maathuis Bestuurslid/coördinator verliesregister
H.M. van Sabben Bestuurslid/Hoofdredacteur Bulletin

2017
Op 11 november 2017 draagt H.M. van Sabben de rol van hoofdredacteur Bulletin over aan P.A.L.M. van Kaathoven.
De BC ziet er vanaf november 2017 als volg uit:
I.M. de Jong Voorzitter
P.E. van Loo Vice-Voorzitter
C. Munk Penningmeester
W. Buising Secretaris
P. Righart van Gelder Bestuurslid/Webmaster
B. Maathuis Bestuurslid/coördinator verliesregister
P.A.L.M. van Kaathoven Bestuurslid/Hoofdredacteur Bulletin

De BC tijdens de bijeenkomst in november 2017

 

De BC tijdens de bijeenkomst in november 2017

2019
Op 23 maart 2019 draagt B. Maathuis de rol coördinator verliesregister over aan de redactie Verliesregister.
De BC ziet er vanaf maart 2019 als volgt uit:
I.M. de Jong Voorzitter
P.E. van Loo Vice-Voorzitter
C. Munk Penningmeester
W. Buising Secretaris
P. Righart van Gelder Bestuurslid/Webmaster
P.A.L.M. van Kaathoven Bestuurslid/Hoofdredacteur Bulletin

De BC tijdens de bijeenkomst van 2 november 2019 op Camp New Amsterdam (@Wijbe Buising – SGLO)

2024
Op 23 maart 2024 tijdens de voorjaarsbijeenkomst draagt C. Munk zijn rol als Penningmeester over W. Buising die hiermee vanaf nu twee functies heeft in het bestuur.

 

Het verwerken van mutaties in het verliesregister gebeurt vanaf nu door de redactie Verliesregister bestaande uit:
Voor de USAAF verliezen is dat I.M. (Ivo) de Jong
Voor de RAF verliezen is dat: H. (Hans) Nauta
Voor de Luftwaffe verliezen zijn dat: J. (Jaap) Woortman en J. (John) Manrho
Voor de Nederlandse, Franse en Belgische verliezen zijn dat: P.E. (Erwin) van Loo & P. (Peter) Grimm