Vanaf het einde van de tweede wereldoorlog is er een zeer groot aantal monumenten opgericht. Deze zijn veelal op initiatief van particulieren of locale historische verenigingen geplaatst. Zelfs nu (2016) komen er ieder jaar monumenten bij die herinneren aan de gebeurtenissen in het Nederlandse luchtruim tijdens de oorlog. Er is echter geen overzicht van alle monumenten in Nederland die een relatie hebben met de luchtoorlog. Hierbij kan gedacht worden aan monumenten voor omgekomen vliegers of voor burgers die tijdens een bombardement zijn omgekomen.

Stilteruimte zoals die eruit zag in het inmiddels gesloten MLM (SGLO – @P. Righart van Gelder)

Stilteruimte zoals die eruit zag in het inmiddels gesloten MLM (SGLO – @P. Righart van Gelder)


Op 29 maart 2014 tijdens de 75e Landelijke Bijeenkomst van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 is de aftrap gegeven voor de werkgroep monumenten. Het doel van deze is om een inventarisatie te maken van alle luchtoorlog gerelateerde monumenten. Op diverse websites en bij diverse instanties zijn gedeeltelijke inventarisaties van luchtoorlog gerelateerde monumenten aanwezig, maar er is geen complete inventaris.

Welke monumenten komen in de inventaris?

 • Het monument moet luchtoorlog gerelateerd zijn
 • Het monument is voor een neergestort vliegtuig, een piloot of bemanningslid
 • Het monument is voor een bombardement en/of de slachtoffers daarvan
 • Het monument is voor verzetsdaden die betrekking hebben op de hulp aan piloten en/of bemanningen
 • Het monument kan ook een straatnaam zijn vernoemd naar een vliegtuig, bemanningslid of simpel “Piloten weg”
 • Het monument kan ook een bomscherf of kogelgat zijn in een gevel/muur

Welke monumenten komen niet in de inventaris?

 • Graven of begraafplaatsen
 • Algemene verzetsmonumenten
 • Algemene oorlogsmonumenten

Onderstaande regels gaan over het aanleveren van informatie en hebben de bedoeling de kwaliteit van de inventarisatie te helpen verhogen.

Enkele spelregels m.b.t. reacties op de binnenkort in Bulletin te publiceren monumenten lijsten.

 • Reacties alleen over de provincie(s) die in Bulletin gepubliceerd zijn.
 • Als op meerdere provincies’s gereageerd wordt, dan graag per provincie een e-mail, en in het onderwerp minimaal de Provincie vermelden
 • Reactie op een in Bulletin opgenomen monument: altijd het betreffende M-nr (Monumentnummer) vermelden
 • Levering digitale foto (max. 3 stuks) op 300 dpi. (foto’s afkomstig van een website voldoen daar doorgaans niet aan). Naamgeving fotobestanden: M-nr +Achternaam inzender+Volgnr foto (Voorbeeld: M0011+Heuvel+0001). Wij kunnen niet altijd garanderen dat bij publicatie de naam van de fotograaf, dan wel de naam van de leverancier vermeld wordt.

Reactie n.a.v. in Bulletin ontbrekende monumenten van gepubliceerde provincie; te vermelden gegevens:

 • als het monument bekend is op een andere website: de locatie van het monument + de URL van de site doorgeven
 • als het monument niet bekend is op een andere website: locatie, korte beschrijving monument, achtergrondinformatie gebeurtenis/ betrokkenen; digitale foto (max. 3 stuks), 300 dpi. Naamgeving fotobestanden: Locatie monument +Achternaam inzender +Volgnr foto (Voorbeeld: Aalsmeer G. den Hertoghlaan+Heuvel+0001)

 

U kunt de projectgroep Monumenten bereiken via:Monumentenproject