Bulletin Air War 1939-1945
Tijdschrift vóór en dóór documentalisten en geïnteresseerden m.b.t. de luchtoorlog boven Nederland van 1939-1945 verschijnt in een frequentie van negen maal per jaar. De data staan in de agenda.

Aanleveren kopij:
Onze redactie ontvangt een grote hoeveelheid artikelen voor publicatie in Bulletin, soms worden artikelen zonder foto’s aangeleverd, artikelen waar de foto’s al in verwerkt zijn of artikelen in een afwijkend format (bijvoorbeeld .pdf). Het kost onze redactie onnodig veel tijd om alles te filteren en om te zetten daarom dienen aangeboden artikelen aan de volgende eisen te voldoen;
-Artikelen als Microsoft Word bestand zonder opmaak
-Foto’s in .jpg of .jpeg als bijlage in de mail of via wetransfer
-Een eventuele extra foto voor optionele plaatsing is ook meer dan welkom
-Er is een schrijfwijzer Bulletin Air war opgesteld met daarin de afspraken hoe specifieke termen en begrippen geschreven worden.

In het artikel kan eventueel worden aangegeven waar u het liefst welke foto geplaatst zou willen hebben. De redactie zal zoveel mogelijk proberen hier gehoor aan te geven, maar kan hier vanaf wijken. Als het nodig is om hier van af te wijken zal u hierover worden geïnformeerd.

De auteur van een artikel is er verantwoordelijk voor dat aan alle copyright verplichtingen is voldaan bij gebruik van foto’s. Het bestuur van de SGLO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid bij schendingen van het copyright door de auteur.

Wilt u kopij aanleveren? Neemt u dan contact op via het contactformulier elders op de website.

Bulletin Air War 1939-1945 staat geregistreerd onder nummer: ISSN 1574-7719