Tijdens de “historische” bijeenkomst” te Eindhoven hebben de volgende mensen zich opgegeven om regio-werk te verrichten inzake het onderwerp crashes:

H. Kroeze – Westerkwartier van de provincie Groningen
W. Henderson – Veluwe, Betuwe met daarbij de aantekening dat hij zelf geen crashgegevens bezit, maar wel werk wil verrichtend.
B.W.C. van Albeslo en P. Monasso – Achterhoek van IJssel tot Duitse grens.
E. Visser – Friesland
L. Melk – Zaanstreek en omgeving.
B.M. Rijnhout – Het westelijk deel van Nederland.
J. v.d. Maas – Het zuidelijke gedeeltje van Noord-Holland en wateren als IJsselmeer en Noordzee tot 10km. Uit de kust.
A.D. Korenhof – Utrecht en omgeving met straal van 15 km.
J. van Alphen – Voorlopig Nederland, gezien de beschikbare gegevens over het gehele land.
Peter Luijten – Zuid-Limburg en de aangrenzende gedeelten in Belgie en Duitsland.
A.J. Valk – Zuid-Hollandse eilanden en het (ged.) aangrenzende.
Roding en v.d. Laan – Regio Twente en grensgebied met Duitsland.
Van Vliet, Zwaaf en Labor – Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Oost-Betuwe, Land van Ravenstein en N.O.-Brabant.
W. de Jong, D.S. Drijver, C. van Zijl, E. Penning en W.H. de Vries – Friesland en de aangrenzende gebieden.
W. v.d. Hout – Midden Brabant, met name Gilze-Rijen en omgeving.
J.H. van Soest – Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland.

Dat is uiteraard de voorlopige lijst, samengesteld uit de 50, die de bijeenkomst in Eindhoven bezochten. Van de groep die thuis bleef verwachten wij vanzelfsprekend ook opgaven om deel te nemen in het werk van bovengenoemde groepen. Voor de goede orde. Ook al bezit u geen gegevens over crashes, er is altijd wel hulp nodig voor correspondenties coordinatiewerkzaamheden enz.

Zie ook:
Bulletin 020 De Regio indeling voor crash onderzoeken
Bulletin 023 Werkwijze regio crashonderzoek
 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.