Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer 1943-1945.

Het statige en landschappelijk zeer fraai gelegen landgoed Oxerhof, onder de rook van Deventer, waar eens patriciërsfamilies woonden en de gegoede burgerij er in de weekenden flaneerde, herbergt een duister en zeer goed verborgen gebleven oorlogsverleden, waarvan door de tijd slechts fragmenten algemeen bekend geworden zijn. Nu, in april 2020, met de viering van 75 jaar bevrijding voor de deur, is de tijd gekomen om dat oorlogsverleden van Oxerhof helemaal te ontsluiten en de plaats gehad hebbende gebeurtenissen in het licht en in een breder historisch perspectief te plaatsen. Dit boek is het eindresultaat van een jarenlang onderzoek, in binnen- en buitenlandse archieven, van getuigenverklaringen en gesprekken met betrokkenen. Achtereenvolgens komen aan bod:
– de periode voor de oorlog
– de spionnenschool Kuhhof: juni 1943 – juni 1944
– de SD-Gefängnis Oxerhof: november 1944 – april 1945
– Camp 030, Oxerhof als Canadese ondervragingscentrum: april 1945 – juni 1945

Ook wordt ruim aandacht besteed aan de activiteiten van het SD-Einsatzkommando Deventer, onder leiding van de beroepsspion Hauptsturmführer Walter Müller dat, van eind september 1944 tot aan de
bevrijding op 10 april 1945, hier actief was en al binnen enkele maanden niet alleen het verzet in en rond Deventer een aantal zeer gevoelige slagen toebracht maar ook een spoor van bloed, ellende en verdriet heeft achtergelaten.

Oxerhof was het voorportaal van de hel voor een groot aantal gevangenen dat de pech had er ingesloten te worden. Tientallen arrestanten hebben hun gevangenschap niet na kunnen vertellen, gedeporteerd en omgekomen in kampen in Duitsland, gefusilleerd bij represaille-executies of nog beestachtig vermoord kort voor de SS-ers zich van Oxerhof terugtrokken.

Of Oxerhof nu werkelijk alle geheimen heeft prijsgegeven zal de tijd ons moeten leren. Kort voor de afsluiting van dit boek meldde zich een getuige met een heel bijzonder en uitermate gruwelijk verhaal.

Huub van Sabben (1954) doet al ruim veertig jaar historischonderzoek. In 1983 was hij initiatiefnemer en co-auteur van het boek ‘Deventer 1940-1945’, dat bij het 40-jarig bevrijdingsjubileum van Deventer gepresenteerd werd. Hij is lid van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, en daarnaast ook actief in de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Hij doet onderzoek naar vermiste personen voor de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht.

Categories: Aviation Books

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.