Schuilstad

Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen
Koos Bosma.

Koos Bosma, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam onderzocht in 2000 de functie en de betekenis van een Duitse bunker in Utrecht. Dit onderzoek is de start geweest van een omvangrijke studie naar de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen in de Tweede Wereldoorlog. Bosma begint in zijn boek met een beschrijving van de vooroorlogse ontwikkeling van het luchtwapen en de maatregelen die regeringen voorstelden om de bevolking in steden tegen vijandelijke luchtaanvallen te beschermen. Het bleef aanvankelijk bij plannen maken maar na 1938 namen de internationale spanningen zo toe dat nationale regeringen overgingen tot het nemen van concrete maatregelen. In het boek worden gedetailleerd de (infrastructurele) maatregelen in Nederland, Engeland en Duitsland beschreven, maar ook wordt door Bosman in detail beschreven welke verschrikkingen mensen tijdens een luchtaanval moesten verduren. Ook worden de maatregelen uit de doeken gedaan die de Duitsers voor zichzelf in Nederland namen. Centraal hierin staat de totstandkoming van de vesting Scheveningen-Clingendael. In het laatste hoofdstuk van Schuilstad gaat Bosman in op de maatregelen in Nederland tijdens de Koude Oorlog en sluit het geheel af met een beschrijving van de geopolitieke cultuur na 1989. Het boek oogst verzorgd, bevat mooie foto’s en tekeningen (op een enkele fletse afdruk na). Jammer dat een en dezelfde foto twee maal wordt gebruikt. Het boek is aan te bevelen aan iedereen die meer wil weten over de verschrikkingen van de luchtoorlog of ge├»nteresseerd is in het cultureel-historisch erfgoed m.b.t. de luchtbescherming. Voor de meer ingewijde lezer in de geschiedenis van de luchtoorlog biedt het boek geen nieuwe feiten.

Amsterdam (Uitgeverij SUN) 2006; 463 blz.; Ge├»ll., zwart-wit foto’s; ISBN 90 8506 280 2; Euro 39,50

Antoon Meijers, Bulletin 294


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.