Battles with the Nachtjagd
The Night Air War over Europe 1939-1945
Theo E.W.Boiten & Martin Bowman.
Schiffer Publishing Ltd.; Arglen, PA, USA
ISBN: 0764325248; 336 pagina’s; 400+ z/w foto’s

Zoals was te verwachte, geeft het boek, veelal gebruik makend “Oral History” van direct betrokkenen van beide zijden, jagers en gejaagden, de gedetailleerde geschiedenis weer van het Duitse Nachtjagdwapen, vanaf het prille begin tot de slotfase in 1945.

Het is een imposant en lijvige product, bestaande uit een glossary, een bibliografie en een index alsmede een achttal bijlagen.
Duidelijk is dat het eindproduct er een geworden is waarin zeer veel concessies moesten worden gedaan, en waarin de auteurs – zoals tegenwoordig bijna structureel is geworden – te weinig zeggenschap hadden. Zo zijn de heel interessante foto’s in vier pakketten opgenomen in plaats van tussen de ondersteunende tekst. Een hiervan staat zelfs op de kop afgedrukt. Ook ontbreken de tussenkopjes. Het zou het volume ook vergroot hebben. Het is een duidelijk verhaal van kostenreductie van de zijde van de uitgever.

Wat ik wel mis zijn kaarten die veel verduidelijkt zouden kunnen hebben.
Voetnoten zouden duidelijk moeten maken wat de bronnen van de gedetailleerde onthullingen zijn, wie wat wanneer verteld heeft en er kan allerlei aanvullende informatie in worden opgenomen. Mij blijft onduidelijk welk gedeelte op eigen research berust en welk gedeelte aan een bestaande bron werd ontleend.
Met name de onderschepping van de Lancaster ED618 van 101 Squadron in de nacht 9/10 april 1943 bij Doornspijk, met de wonderbaarlijke ontsnapping van Heinz Huhn stamt rechtstreeks uit Wespennest Leeuwarden deel II. Dit verhaal moet het Lancaster-verhaal worden in mijn laatste boek Defeat & Victory, waaraan ik momenteel werk.

Ook trof ik passages aan die ik jaren geleden optekende uit de mond van Karl Pfeiffer. Allen zonder bronvermelding. Kwalijk!

Een andere gemiste kans is de karige bibliografie waarin belangrijke Bomber Command titels ontbreken. Hetzelfde geldt voor het niet vermelden van tijdschriften en daarin gepubliceerde belangrijke artikelen over dit onderwerp. Ook was dit een prachtige gelegenheid geweest ons eigen Bulletin met het verliesregister – een betere link naar dit onderwerp bestaat er mijns inziens
niet – te promoten door het te vermelden.

Omdat dit mij ‘niet lekker zat’ heb ik Theo op de man af naar het hoe en waarom gevraagd.
Wat ik niet verwachtte was dat Theo alle begrip voor mijn kritiek had en mij gelijk gaf.
De oorzaak ligt in de totstandkoming van dit boek, dat met horten en stoten gepaard ging. Zo lag het twee jaar bij de uitgever op de plank. Het moest persé een uitgave voor een breed publiek worden, zonder al te veel poespas. Achteraf gezien is Theo het met mij eens dat ze veel meer tegengas hadden moeten geven.

Kalibreren van de boordwapens van een Bf 110 van NJG 1 op Deelen, 1942. (EBay-foto)

Kalibreren van de boordwapens van een Bf 110 van NJG 1 op Deelen, 1942. (EBay-foto)


Overigens zien zij dit boek als een tussenstation, er staat alweer een nieuw project op stapel, de “Nachtjagd War Diaries”, dat voor mei 2008 gepland staat. En achter dat project staan we wel helemaal achter, aldus Theo. Dus hebben beide auteurs alle gelegenheid zich te rehabiliteren. We zullen er binnenkort, naar ik aan neem, nog van gaan horen. Ondanks de kritische kanttekeningen is het boek voor degenen die een bredere belangstelling hebben voor de nachtelijke luchtoorlog boven geheel West-Europa het aanschaffen zeker waard. Wel moet men er even diep voor in de buidel tasten: € 75,00. Een forse prijs voor een fors boek.

Ab A.Jansen, Bulletin 294


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.