Afsluitdijk 1940 Door E.H. Brongers

Hollandia-Paperback, 189 blz. met veel foto’s en tekeningen.

Dit zojuist verschenen (oktober) boek van Lt.Kol. Brongers heeft niet of nauwelijks verwantschap met het onderwerp Luchtoorlog, maar in het kader van algemene interesse voor de meidagen van ’40, hebben bv. Grebbeberg en Afsluitdijk altijd een bijzondere plaats ingenomen. Brongers heeft in zijn boek, waarbij hij ook gebruik gemaakt heeft van Duitse gegevens, o.i. objectief beeld gemaakt van de strijd om en op de Afsluitdijk. De vele kaarten en foto’s maken het e.e.a. visueel wat inhoudelijker. Brongers heeft ook wat ooggetuigen in zijn boek aan het woord. Het boek richt zich niet alleen op de Afsluitdijk. De gevechten in Groningen, Friesland en Drente, die aan de Afsluitdijk-gevechten vooraf gingen, worden gedegen naar voren gebracht. Als u al eerder belangstelling heeft getoond voor specifiek de Afsluitdijk-episode uit de meidagen van’ 40, dan is het zeker aan te bevelen dit boek aan te schaffen. Het kost u F. 16,50.

Bulletin 030 uit januari 1978 Boekbespreking : E.H. Brongers – De Afsluitdijk
Door Ab Jansen.
Enkele weken geleden verscheen bij de Uitgeverij Hollandia te Baarn opnieuw een werk over de meidagen van 1940 van de hand van Lt.Kol. E.H. Brongers. Ditmaal is het een verslag van de gebeurtenissen rond en op de Afsluitdijk. Hoewel het een onderwerp is dat de meeste van onze lezeers (luchtoorlog-documentalisten) wellicht niet optimaal interesseert, willen we er even bij blijven stilstaan en niet in de laatste plaats omdat in het boek, zij het met enkele zinnen, gewag wordt gemaakte van enkele luchtacties (het bloed kruipt per slot van rekening waar het niet gaan kan..)

Op Blz. 134 vertelt de auteur dat één van de aanvallende Duitse toestellen (onderwerp van hun attentie was de stelling Kornwederzand) door de luchtafweer werd neergehaald en in zee stortte. Twee bladzijden verder wordt vermeld dat op de 13e mei vier Duitse vliegtuigen werden neergeschoten… “Mogelijk zijn het er meer geweest, want talrijke toestellen werden zodanig getroffen dat men ze onder rookontwikkeling, met onzekere vliegbewegingen of hoogte verliezend achter de horizon zag verdwijnen”, aldus de schrijver.

Het is m.i. jammer dat geen gewag wordt gemaakt van het type en/of onderdeel van deze machines. Wellicht was dit één van de dingen die op korte termijn niet meer door de auteur konden worden achterhaald (een schrijver kampt stééds met een chronisch gebrek aan tijd), maar het interesseert en intrigeert ons wél! De eenheden van de aanvallers te land zijn precies bekend, die in de lucht niet. Dit steekt een ‘luchtvorser’!

Ook uit dit boek blijkt op overduidelijke wijze dat een hoop zaken nu niet of nauwelijks meer kunnen worden achterhaald; het aantal gesneuvelde Duitse militairen op de ‘Totendamm’ is zelfs nimmer bekend geworden! We weten dat er plannen bestaan om door de Geallieerden buitgemaakte Duitse documenten uit de Tweede Wereldoorlog over te dragen aan het Bundesarchiv. Zullen die een antwoord geven op de vele vragen die velen onzer nog steeds hebben? Het is te hopen!

Voor de rest moet ons nog één opmerking van het hart; waarom werden niet enkele foto’s opgenomen van de kazematten van de stelling Kornwederzand? Ze bestaan nog steeds, maar niet iedereen komt er, zoals recensent, regelmatig langs. Ondanks deze minder belangrijke ‘schönheitsfehler’ een leesbaar en interessant boek dat zijn steentje bijdraagt tot onze kennis van het oorlogsgebeuren in Nederland in de jaren 1940-1945.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.