Het fotoarchief van het Museum Vliegbasis Deelen is interessant en omvangrijk, maar niemand had er toegang toe. Want het lag in de ‘catacomben’ van het museum en vaak achter slot en grendel. Tot voor kort was het eigenlijk voor niemand beschikbaar. Maar in het afgelopen jaar heeft een omvangrijke digitaliseringactie plaats gevonden. Het fotoarchief kan nu worden ontsloten voor onderzoekers en andere belangstellenden.

Aan de digitalisering is vooraf gegaan dat een handjevol vrijwilligers de collectie geselecteerd, geordend en geïnventariseerd heeft. Eind vorig jaar was er een enorme verzameling van ongeveer dertigduizend scans aangemaakt. Met heldere relaties tussen de scans en de locatie van de originelen. Die op basis daarvan waren opgenomen in onze collectie-database. Naast historische documenten betreft het hier 7580 (ongerasterde) foto’s. De volgende stap is het beschrijven van de vele (duizenden) afbeeldingen.

Het handjevol beschikbare vrijwilligers is niet in staat om alle scans zelf te beschrijven. Dit zou erg veel tijd vragen maar ook deskundigheid op allerlei gebied. Daarom is voor de fotocollectie een ‘Vele Handen’ project aangemaakt. De firma Picturae heeft voor ons een digitale omgeving ingericht waar nu ‘werkpakketten’ klaar staan. Eentje voor iedere foto. In de Vele Handen omgeving kunnen fotobeschrijvingen worden aangemaakt met behulp van keuzemenu’s en vrije invoervelden. De Vele Handen omgeving staat open voor iedereen die een (gratis) account heeft aangemaakt op de Vele Handen website.

In een eerder stadium van het project heb ik met velen van jullie contact gehad over de digitalisering. Nu de Vele Handen omgeving beschikbaar is gekomen, zijn jullie de eersten die bericht hiervan ontvangen:
Het Vele Handen project van het Museum Vliegbasis Deelen is vanaf vandaag online!
Snelkoppeling naar deze omgeving:
VeleHanden > Projecten > Project informatie

Namens het bestuur van onze stichting wil ik jullie van harte uitnodigen tot deelname aan ons project.
Alvast onze hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Met vriendelijk groet,

Gerben Tornij
in deze:
algemeen lid van het bestuur van de
Stichting Museum Vliegbasis Deelen

(Note webmaster: Geinteresseerde die willen bijdragen aan dit project kunnen contact opnemen met Stichting Museum Vliegbasis Deelen)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.