Wel of niet bergen? Het is een vraag die veel gemeentes bezig houd. De beslissing om wel of niet een vliegtuig te bergen ligt bij de gemeente. Ook de kosten van een berging liggen (grotendeels) bij de gemeente. In de armere gemeentes of in gemeentes met relatief veel crashes ligt het dan al snel voor de hand dat er wordt gekozen om niet te bergen. Terwijl als het toestel een paar meter verder in de naast gelegen gemeente was neergekomen het wellicht wel wordt geborgen.

Onlangs heeft de Nationale Ombudsman een brief geschreven aan het Ministerie van Binnenlandse zaken met daarin het voorstel om bergingsverzoeken landelijk te coördineren. De brief is openbaar en hier terug te vinden.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.