Op zaterdag 23 maart 2024 heeft de Bestuurscommissie Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) haar landelijke bijeenkomst gepland. De uitgelezen mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten, informatie uit te wisselen en lezingen te volgen. Als locatie is gekozen voor het Luitenant-Generaal Bestkazerne.

Programma:
Het programma ziet er (onder voorbehoud van lastminute wijzigingen) als volgt uit:

09.00-10.00 Ontvangst met koffie of thee
10.00-10.05 Welkomstwoord Ivo de Jong, voorzitter SGLO
10.05-10.50 Fliegerhorst Venlo Marcel Hogenhuis
11.05-11.50 ‘Aanpassingen het verliesregister
op basis van veldonderzoek’
Joop Hendrix
12.00-13.30 Lunch, bijpraten, boekendienst, bar open
13.00-15.00 bezoek historische verzameling grondgebonden
luchtverdediging
Bezoek aan de historische collectie(SGLO -@Wijbe Buising)
15.00-16.00 Bijpraten, boekendienst, bar open 16.00u einde bijeenkomst

Deelname:
Deelname is exclusief voor leden (eventueel met introducee) van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 en kan door middel van overmaking van 20 euro op het bekende rekeningnummer. Onder vermelding van LB2024, uw voorletters, voornaam en achternaam. De inschrijving sluit op 10 maart 2024 Vermeld de gegevens bij de betaalgegevens of mail ze aan onze penningmeester

Belangrijk is dat ALLE onderstaande gegevens bekend
zijn bij de aanmelding:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– geboortedatum
– geboorteplaats
– ID soort en nummer (paspoort, ID-bewijs, rijbewijs)

Bij inschrijving gaat u akkoord met de geldende regels voor Defensie- terreinen en is iedere deelnemer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Geen geldig legitimatiebewijs betekent dat u zult worden geweigerd bij de poort.

Tijdens onze bijeenkomsten worden foto’s gemaakt voor publicatie op onze website, onze Facebookpagina en in Bulletin. Bij deelname aan onze bijeenkomsten gaan we er van uit dat u hiermee akkoord bent.

Locatie:
Luitenant-Generaal Bestkazerne (Vliegbasis De Peel)
Adres: Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

Tenslotte:
Onvolledig aangemeld, wellicht geen toegang.
Géén geldig legitimatie in bezit, geen toegang.
Er wordt geen restitutie verleend als u niet komt.

Vorige bijeenkomsten:
Een overzicht van in het verleden gehouden bijeenkomsten met een fotoverslag vind u hier op onze website. Meer fotomateriaal van gehouden bijeenkomsten kunt u vinden op onze Facebookpagina.

Wilt u zelf een lezing houden op een van onze toekomstige bijeenkomsten of kent u iemand die dit zou willen, dan hoort onze secretaris dit graag!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.