Ingezonden door Marleen Jennissen
Dit artikel stond 9 januari j.l. in de regionale kranten in Limburg. Een positief bergingsadvies als resultaat van jarenlang onderzoek, dat resulteerde in een conclusie met advies naar burgemeester Hessels van de gemeente Echt-Susteren in januari 2013.
Ik wil langs deze weg alle SGLO leden bedanken voor hun behulpzame en deskundige ondersteuning, in het bijzonder: Michel Beckers, Theo Boiten, Coen Cornelissen, Peter Grimm, Marcel Hogenhuis, Wim de Meester en Hans Nauta. Ook Harry Kehrens, kapitein Klu b.d. en lid van de Groep Historische Vliegtuigen Volkel, ben ik erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage in dit proces. Het is nu afwachten welke acties de gemeente Echt-Susteren gaat ondernemen

Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad
Advies: Berg Britse Bommenwerper
Een Britse bommenwerper die in 1942 neerstortte bij Abdeij Lilbosch in Pey moet worden geborgen. Dat adviseert majoor Arie Kappert, stafofficier vliegtuigberging bij Defensie, na uitvoerig onderzoek. Uit onder meer een bodemscan en speurwerk in archieven blijkt volgens Kappert dat zich nog munitie en milieugevaarlijke resten van het vliegtuig zelf (olie,asbest, chemicaliën) in de grond bevinden. Waarschijnlijk zijn ook stoffelijke resten van de bemanning aanwezig.

23-01-2014 Defensie Website:

Defensie adviseert positief over berging WOII-bommenwerper

De Stafofficier Vliegtuigberging van de luchtmacht heeft de gemeente Echt-Susteren na onderzoek geadviseerd een Engelse bommenwerper te bergen. Het vliegtuigwrak ligt sinds 10 september 1942 naast abdij Lilbosch en bevat waarschijnlijk explosieven en lichamelijke resten.
Veldgraf

Een lokale historische vereniging attendeerde de gemeente op de vermoedelijke aanwezigheid van een vliegtuigwrak. Die schakelde Defensie in. Majoor Arie Kappert doet als Stafofficier Vliegtuigberging onderzoek en leidt eventuele bergingsoperaties: “Dit gebeurt altijd op verzoek van een gemeente. Wij gaan niet actief op zoek. Het uitgangspunt is altijd: laten liggen. Het wordt officieel als een veld- of zeemansgraf beschouwd. Er kunnen 3 redenen voor berging zijn. Herbestemming van de grond, dus als er op een crash-locatie gebouwd wordt. Als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn door explosieven. Of uit piëteit met nabestaanden: voor een herbegrafenis of identificatie.”
Positieve detectie

Een vooronderzoek bestaat uit een historisch onderzoek op basis van archiefmateriaal en een (ferro)metaaldetectie door de Explosieven Opsporingsdienst. Bij een positieve detectie wordt er een proefgat gegraven. “Uit het materiaal dat hier is gevonden, concluderen we dat er inderdaad delen van een vliegtuig liggen”, vertelt Kappert over Echt-Susteren.
Short Stirling

Het gaat om een Short Stirling, een 4-motorige Engelse bommenwerper. Uit archiefmateriaal blijkt dat het toestel nog wel boven zijn doelgebied is geweest, Düsseldorf. Daar heeft het waarschijnlijk door gevechtsschade een communicatiestoring opgelopen waardoor de bommenlast niet is afgeworpen. Vervolgens is het toestel op de terugweg bij Echt opnieuw aangevallen en neergehaald.
Veldwachter telde kraters

In Echt is de mogelijke aanwezigheid van zware vliegtuigbommen de reden voor het positieve bergingsadvies. Kappert: “Een veldwachter telde direct na de crash een aantal bomkraters. Dat aantal komt niet overeen met het aantal bommen dat het toestel voor deze missie aan boord had.” Uiteindelijk neemt de gemeente de beslissing over het wel of niet bergen. De bergingskosten en bijvoorbeeld een al dan niet afgelegen locatie zijn overwegingen. “De gemeente betaalt 30% en op basis van het positieve bergingsadvies wordt de overige 70% door het gemeentefonds vergoed”, aldus Kappert.

Volgens de bergingsofficier verschilt het aantal vliegtuigbergingen van jaar tot jaar. “In het verleden waren er veel bij inpolderingen. Vorig jaar hadden we er maar een, maar dit jaar worden het er waarschijnlijk 3. Eind april, begin mei beginnen we bij Dronten aan de berging van een Wellington bommenwerper. Daarnaast doen we regelmatig vooronderzoeken, zoals bij nu voor de gemeente Echt-Susteren.”

Bron:
Defensie website 23 januari 2014, 16.28 uur


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.