Luchtfoto van de berging.

In juni 2021 is het wrak van Vickers Wellington T2990 van 311 (Tsjecho-Slowaaks) Squadron Royal Air Force uit een weiland in de gemeente Hollands Kroon (Nederland) geborgen. Deze berging vond plaats in het kader van het nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers. De T2990 was één van de 41 bommenwerpers die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 een bombardement uitvoerden op Bremen. Op de terugweg werd het toestel onderschept door een Duitse nachtjager en neergeschoten. Brandend stortte het neer en slechts één van de bemanningsleden wist zich met zijn parachute te redden en werd krijgsgevangen gemaakt. De overige vijf Tsjechische bemanningsleden stonden sinds die nacht als vermist te boek. Bij de berging, 80 jaar later, zijn zoals gehoopt stoffelijke resten aangetroffen. Inmiddels is onomstotelijk vastgesteld dat deze toebehoren aan alle vijf vermisten van de Royal Air Force. F/Sgt Jan Hejna, P/O Vilem Konštatský, F/Sgt Alois Rozum, P/O Leonard Smrček en F/Sgt Karel Valach zijn dus niet langer vermist. Zij zullen in 2022 een eervolle begrafenis op een militair ereveld van de Commonwealth War Graves Commission in Nederland krijgen.

F/Sgt Jan Hejna

P/O Vilem Konštatský

F/Sgt Alois Rozum

P/O Leonard Smrček

F/Sgt Karel Valach

Het nationaal programma berging vliegtuigwrakken is in 2018 ingesteld door de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken op verzoek van de Tweede Kamer na een initiatief van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Het beoogt in de komende jaren alle vliegtuigwrakken te bergen waarin zich mogelijk nog vermiste bemanningsleden bevinden, indien een bergingspoging als kansrijk wordt ingeschat. De kosten voor deze bergingen komen dan ook ten laste van de overheid. Inmiddels zijn vijf toestellen geborgen, waarbij in vier gevallen inderdaad de vermisten zijn aangetroffen. Deze bergingen worden uitgevoerd door een team vanuit het Ministerie van Defensie, ondersteund door een civiel aannemingsbedrijf en uiteraard de betreffende gemeente.

Wrakdelen van de T2990

De Commonwealth War Graves Commission houdt de herinnering levend aan de 1,7 miljoen mannen en vrouwen die in dienst van het Britse Gemenebest sneuvelden in beide wereldoorlogen. Gebruik makend van een groot archief, werkt de commissie met partners aan onderzoek, berging en identificatie van hen die nog geen graf hebben. Dit om ook hen de waardigheid en eer te geven die hen toekomt.

Na 80 jaar in de grond is het serial op de Dinghy nog goed te lezen.


2 Comments

Hans Onderwater MBE · 13 January 2022 at 14:27

Een grootste actie waardoor ik diepcde hold afneem. Respect voor alleen die weercenkele mannen een rustplaats hebben gegeven.

Hans Onderwater MBE · 13 January 2022 at 14:28

Een grootste actie waardoor ik diep de hoed afneem. Respect voor alleen die weer enkele mannen een eervolle rustplaats hebben gegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.