In de archieven in Canada zijn documenten gevonden over de Duitse verdediging van Groningen ten tijde van de bevrijding in 1945. De ontdekking werpt een nieuw licht op de bevrijding van de stad.

Jarenlang waren er vraagtekens over de fanatieke Duitse verdediging van de stad. De Tweede Wereldoorlog liep bijna ten einde en het Duitse rijk stond op instorten. Toch werd er om de stad Groningen in april 1945 nog vier dagen zwaar gevochten.

Bevrijding van Groningen
Op vrijdag 13 april 1945 zetten de Canadezen de aanval op de stad Groningen in. De strijd duurde vier dagen. De Duitse garnizoenscommandant tekende op maandag 16 april de overgave.

Tijdens de strijd sneuvelden 43 Canadese soldaten en kwamen 110 burgers om het leven. De Duitsers verloren naar schatting 130 soldaten, onder wie SS’ers, SD’ers, spoorwegpersoneel, Hitlerjugend en NSB’ers. Een groot deel van het centrum werd verwoest, maar de Martinitoren bleef door een wonder gespaard.

Er is momenteel weinig bekend over de Duitse verdediging. Er zijn verschillende vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Waarom hebben de Duitsers aan het eind van de oorlog de stad Groningen zo fanatiek verdedigd in de wetenschap dat de oorlog bijna teneinde was? Ook is het niet bekend wie de leiding had over de Duitse militairen tijdens de bevrijding.

Nieuw licht op de bevrijding
In de archieven van Canada vond Joël Stoppels van Battlefield Tours ongepubliceerde of onopgemerkt gebleven documenten, die meermalen een antwoord gaven op vragen die tot op heden onbeantwoord waren gebleven.

Tot nu toe werd altijd aangenomen dat Groningen door het fanatisme van de Duitse Garnizoenscommandant zo zwaar werd verdedigd. Maar dat wordt door de ontdekte documenten ontkracht. In een Canadees document staat te lezen dat de Duitse commandant persoonlijk opdracht had gekregen van de Generaal Johannes Albrecht Blaskowitz voor de fanatieke verdediging van de stad Groningen.

Johannes Albrecht Blaskowitz
Johannes Albrecht Blaskowitz was de bevelhebber van Festung Holland en was de Duitse generaal die op 6 mei 1945 een uitwerkingsovereenkomst van de capitulatie van Duitse troepen in Nederland tekende. Hiermee kwam in Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Bron: RTV Noord 29 augustus 2018

Categories: News

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.