In 2011 is het laatste handboek uitgegeven met de contactgegevens en de interesse gebieden van onze leden. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe leden bij gekomen, zijn leden bij ons weggegaan en ons ontvallen. Daarom wordt het tijd om een nieuw handboek te gaan maken. Om mee te gaan met de moderne mogelijkheden heeft de bestuurscommissie besloten om het handboek digitaal beschikbaar te stellen aan de leden die een emailadres hebben. De leden zonder computer krijgen een papierenexemplaar. Vooruitlopend op het nieuwe handboek willen we u verzoeken om uw gegevens in het huidige handboek na te kijken. Eventuele aanvullingen of wijzigingen kunt u doorgeven aan onze secretaris via secretaris (@) studiegroepluchtoorlog.nl
Nadrukkelijk moet vermeld worden dat het handboek alleen beschikbaar is voor leden.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.