Het college van Echt-Susteren gaat er alles aan doen om een bergingsoperatie van oorlogswrak Stirling in Pey mogelijk te maken. Dat bleek gisteren tijdens de raadsvergadering.

Thijs Wetemans van coalitiepartij GroenLinks diende een motie over de berging van het oorlogsvliegtuig in. Hij griep het collega op zich volledig in te zetten voor berging van het wrak. De voltallige raad steunde zijn pleidooi. De Engelse Short Stirling, een bommenwerper, werd in september 1942 neergeschoten bij de Abdij Lilbosch. De berging is al jaren een dicussie binnen de gemeente. Tot bergen kwam het niet. De trappisten van de abdij, die eigenaar van de grond zijn, wilden de grafrust respecteren. Het college stelde dat omdat de veiligheid niet in het geding is, en zij geen eigenaar van de grond is, ze niets te zeggen heeft. Daarnaast waren de bergingskosten van zes ton (exclusief een rijksbijdrage van 70 procent) niet voorhanden.

Wetemans refereerde in zijn betoog aan de recent gevoerde discussie voer de berging van oorlogswrakken in Nederland. “Deze discussie leidde tot een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer, die vraagt om een Nationaal Bergingsprogramma. Deze is door de minister van Binnenlandse Zaken overgenomen, waardoor het Rijk de kosten van de bergingen voor zijn rekening neemt. In Pey is het waarschijnlijk dat er nog stoffelijke resten van bemanningsleden in het wrak liggen. Nabestaanden, die twee maal een bergingsverzoek deden, hebben veel verdriet omdat hun familieleden in de akker liggen. Ze willen graag een graf op een militaire begraafplaats.” Ook ging de GroenLinks-leider in op het veiligheidsaspect. Hij stelde dat ‘er op termijn mogelijk groot gevaar is voor de werkers o pde akker, de bewoners van de abdij en andere omwonenden’. Het is voor het eerst in lange tijd dat de raad zich uitspreekt over de berging. PvdA-leider Stef van Ool noemde de motie een kans “om er in de toekomst voor te zorgen dat dit hoofdstuk voor velen ook op een eervolle manier wordt afgesloten.”

Bron: Geschreven door Rik van Hulst, gepubliceerd in De Limburger op 28 september 2018


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.