Vader Abt Dom Malachias heeft het college van B&W meegedeeld dat hij zijn medewerking zal verlenen aan de berging van de bommenwerper, die op 10-9-1942 in de late avond op grondgebied van abdij Lilbosch neerstortte.
De gemeente Echt-Susteren wacht nu op het officiële verzoek van minister Ollongren, dat zeer binnenkort wordt verwacht, alvorens de berging in gang te zetten.

Stichting Berging Stirling W7630 en de nabestaanden van de bemanning zijn zeer verheugd dat er eindelijk gezocht kan worden naar de vier vermiste bemanningsleden. Door de berging van het vliegtuigwrak zullen tevens de veiligheidsrisico’s voor de werkers op het akkerland/de crashplaats en de omwonenden worden opgeheven.

LANDOWNER CRASH SITE GIVES PERMISSION FOR THE SALVAGE OF STIRLING W7630 MG-M

Abbot Dom Malachias informed the Board of Burgomaster & Aldermen that he will cooperate in the salvage of the bomber, which crashed September 10th 1942 in the late evening on the territory of Lilbosch Abbey. The municipality of Echt-Susteren is now waiting for the official request of Minister Ollongren, which will be expected shortly, before initiating the salvage of the bomber.

Stichting Berging Stirling W7630 and the relatives of the crew are delighted that the search for the four missing crew members can start finally. Safety risks for the workers on the arable land / the crash site and the residents will also be removed through the salvage of the wreck.

Bron: Stichting Berging Stirling W7630.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.