Drie Fokker G-1’s schieten een Duitse aanvaller neer.
De gouache van Thijs Postma geeft een beeld van de
situatie op 10 mei, maar de brandende Stuka berust op
verkeerde informatie (Thijs Postma)

 • Voorzitter
 • Final Flight. Nic Guilonard, de laatste marineman die in Europa sneuvelt
 • Een nieuwe puzzel uit de meidagen Welke toestellen heeft Gerben Sonderman neergeschoten op 10 mei 1940?
 • Engelse wapendropping voor het Achterhoeks verzet
 • “Lest we forget”: Opdat wij niet vergeten
 • Contact!
 • Aankondiging LB Voorjaar 2024
 • Reacties
 • Hulp gevraagd
 • Mutaties ledenbestand
 • In Memoriam
 • Actie “Niet weggooien”
 • Uit de regio
 • Boekenlijsten

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.