Bulletin 041 uit maart 1979 door Dhr. L. Zwaaf:

“De Neutraliteitsperiode 3 september 1939 – 10 mei 1940”
Zoals u bekend werd tijdens de laatste bijeenkomst op de vliegbasis Twenthe, werd er afgesproken om eens een begin te maken met het vastleggen van de luchtoorlog boven Nederland in de Tweede Wereldoorlog, in chronologische volgorde.

Er zou een begin worden gemaakt om met een aantal mensen die zich ter plekke hiervoor opgaven, de zaken eens op een rijtje te zetten. Inmiddels hebben de heren J. van Alphen uit Deil en A..P. de Jong mij een verzamellijst gestuurd van hun gegevens, waarvoor uiteraard mijn dank!

Het barre weer van de laatste maanden heeft echter voorkomen, dat we, zoals afgesproken in de vergadering van Twenthe, met een beperkte werkgroep eens bij elkaar zouden komen. Om, zodra het weer wat gunstiger is, tot zaken te komen, verzoek ik een ieder, die zich destijds opgaf, mij te willen meedelen of zij bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn.

Mijn idee is om een vergaderplaats te zoeken in het centrum van het land. Heeft iemand een idee, laat het mij weten, omtrent tijd en plaats.

Bulletin 042 uit juni 1979 door Dhr. L. Zwaaf:

Het loopt niet over van reacties betreffende mijn oproep om tot een werkgroep te komen om de z.g. “Neutraliteitsperiode 1939-1940″verder uit te diepen. Het schijnt dat men liever individueel werkt dan samen. Jammer, dan komen we er niet uit!

Bulletin 042 uit juni 1979 door de redactie:

-Tijdens de laatste bijeenkomst in Twente hebben zeker 5 mensen (bij hand opsteken) bereid verklaard deel te willen nemen in de werkgroep. (Kwik zal dan als secretaris gaan functioneren).
-Het is inderdaad zeer te betreuren als er neiging zou zijn dat men liever individueel werkt; dan komt er inderdaad niets van de grond en kunnen we de uitgave van een “serie” boekjes wel vergeten. en daarmee zouden we de geschiedschrijving van de luchtoorlog boven ons land op de tocht zetten. en daar is natuurlijk niemand bij gebaat.
-Het betekent dat de oproep van Leo onveranderd van kracht blijft.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.