Bulletin 036 uit september 1978 door Ab A Jansen.

Beschrijving Luchtoorlog Nederland 1940 – 1945 JA of NEE

Zoals u allen wel bekend is, gaan er binnen de groep al geruime tijd stemmen op om tot iets zinnigs te komen met het door een aantal onzer vergaarde materiaal m.b.t. de luchtoorlog boven en in Nederland, in de jaren 1939-1945. Bekend is dat een aantal leden, c.q. groepjes, bezig zijn met het vastleggen van meer plaatselijke historiën, zoals de groep Twente en de ‘strijders’ rond Venlo en Gilze-Rijen, alsmede die van Eindhoven en Volkel. Hoewel dit werk binnen het kader van de geschiedschrijving van Nederland in de jaren 40-45 van niet onaanzienlijk belang is, is het toch zo dat naar de mening van velen een ‘must’ is dat die geschiedenis voor héél Nederland er eindelijk eens komt.

Eén van de voorvechters van deze goede zaak is vriend Zwaaf uit Malden, die, het oude Franse gezegde ‘frapper toujours’ gedachtig, zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Omdat ik het idee van Leo graag steun, wil ik bij deze een poging wagen tot een eerste opzet van deze geschiedschrijving te komen, wetende dat de nodige kennis binnen onze groep zeker aanwezig is.

Bij deze vraag ik, ook namens Leo Zwaaf, die leden die DAADWERKELIJK aan dit (immense!) project willen meewerken, zich aan de redactie van ons Bulletin op te geven, onder opgave van hetgeen voor ogen staat. Men dient wel te beseffen dat een ‘ja’ CONSEQUENTIES heeft:

1e Wordt dit een IMMENS project dat jaren arbeid zal vergen en
2e Verplicht men zich moreel toch tot het verrichten van een flink stuk werk pro deo

Hoe dit werk er tenslotte ooit nog eens uit zal zien kan niemand op dit moment nog zeggen; persoonlijk denk ik in eerste instantie aan vier of vijf lijvige gestencilde delen met kaarten, maatschetsen en misschien ook wel foto’s, afhankelijk van wat men bereid is er voor neer te tellen.

Zou dit project van de grond komen, dan stel ik voor dat iedere medewerker een bepaald hoofdstuk (meerdere mag) voor zijn of haar rekening neemt, dat dan door andere medewerkers wordt bijgeschaafd en aangevuld. T.z.t. zou een eindredactie de zaak in een bepaald vat moeten gieten. Ikzelf ben bereid mee te werken na voltooiing van mijn USAAF-boek, mits een voldoende aantal serieuze leiden zich melden, alsmede dames bereid gevonden worden ‘wat’ (hm) tikwerk te verzorgen. Hoe lang we er over doen geeft niet, wel één ding: NIET overhaast, want stel je voor dat de zaak in een paar jaar in kannen en kruiken zou zijn, what about Air Bulletin? (Ab, zit daar niet over in, wij zullen doorgaan/redactie).

Enkele suggesties:

Auteurs: Lt. Kol. A.P. de Jong, Jan van der Veer (al lid?) (noot redactie: nee!), Jan de Groot, J.H. van Soest, Bart Rijnhout, Adri Roding,G. Zijlstra, Enz.
Research: Ieder lid!
Eind redactie: Lt. Kol. A.P. de Jong, Jan van der Veer, Adri Roding (we vinden nog wel een paar goeie!)
Organisatie: Henk Kwik + …

Dit zijn slechts heel enkele (oppervlakkige) suggesties; ik hoop dat er uit iedere regio voldoende reacties komen om dit project te verwezenlijken. Alleen met een voldoende aanbod is de zaak misschien haalbaar; voor slechts enkele mensen is de taak veel te groot – hun ruggen zouden (figuurlijk gesproken) breken. De taak voor de eindredactie zal zeer zwaar worden en zij dienen zich dan ook van steun, de LOYALE steun, van velen verzekerd moeten zien. Als men op lid X derhalve een beroep doet in de trant van ‘lever je werkstuk zus en zo over vijf weken af’ dan MOET het er ook over vijf weken zijn. Daarom ook – in alle eerlijkheid – bezint eer ge begint!

Onderwerpen… Nederland en de luchtoorlog 1939-1945…

 • Neutraliteitsschenders (september 1939/10 mei 1940)
 • De vijfdaagse oorlog (10-15 mei 1940)
 • De eerste ‘slag om de olie’ (mei/juni 1940)
 • De ‘battle of the barges’
 • “Stop de convooien!” De acties van Coastal Command in 1940/41.
 • Met vallen en opstaan (RAF-bomraids 1941)
 • De ” 1.000″ bomber raids” (mei/juni 1942)
 • De vorming van de Pathfinder Force (augustus 1942)
 • De raids op Philips, Eindhoven (december 1942)
 • ‘Round the clock bombing’ de Amis komen (Casablanca + USAAF januari/maart 1943)
 • Doel Amsterdam – het debacle van de Ventura’s (3 febr 1943)
 • De dammenkrakers (17 mei 1943)
 • Slag om de Roer (maart/juli 1943)
 • Doel IJmuiden (mei 1943)
 • Doel Vlissingen (juni 1943)
 • De ‘Reichsverteidigung’, Luftwaffe in Nederland (mei 1940/1943)
 • Doel Amsterdam (17 en 25 jul 1943)
 • De slag om Hamburg (juli/augustus 1943)
 • De bloedige zomer van 1943 (USAAF juli/augustus 1943)
 • De introductie van boordradar (september/november 1943)
 • De slag om Berlijn (november 1943/maart 1944)
 • De beruchte 11e januari 1944
 • De Grote Week (met o.a. bombardement Nijmegen) (februari 1944)
 • Vliegend hout: Mosquito acties en tragedies
 • Voor, op en na D-day (april/september 1944)
 • Operatie Market Garden
 • Rampzalige zaterdag: Zutphen 10 oktober 1944
 • De dijkenkrakers (de aanvallen op de dijken van Walcheren in oktober 1944)
 • De Second Tactical Air Force in actie.
 • Dagraids door de RAF
 • Shipping Strikes: de aanvalswing van het Coastal Command
 • “Bodenplatte”: 1 januari 1945
 • Luftwaffe-bases in Nederland. 1940-1945 (Leeuwarden, Eelde, Havelte, De Kooy, Bergen, Twente, Deelen, Soesterberg, Schiphol, Katwijk, Ypenburg, Schellingwoude, Waalhaven, Haamstede, Vlissingen, Woensdrecht, Eindhoven, Volkel, Venlo en Gilze-Rijen)

Ongetwijfeld heb ik nog verschillende belangrijke zaken vergeten maar dat horen we wel. Ik wilde deze oproep besluiten met de woorden van een bekende propagandist: “Nun Volk steh au fund Sturm brich los!”


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.