Bulletin 032 uit april 1978 door Adrie Roding:

“Al enkele jaren geleden startte u met uw aktie Filmfonds, met als doel, een aantal, voor ons belangwekkende historische films aan te schaffen. Mijns inziens vormt dit streven een belangrijke bijdrage tot de totstandkoming van een archief in de ruimste zin van het woord. Maar — zou de totstandkoming van zo’n archief in de ruimste zin van het woord ook niet met dergelijke (geld-)middelen aan te leggen zijn? Ik bedoel hiermee namelijk dit. Het zou schitterend zijn wanneer onze vereniging, centraal, zou kunnen beschikken over een collectie kopieën van originele documenten uit o.m. Britse, Amerikaanse en Duitse archieven. Zo’n basisarchief zou in de loop der tijd uitgebreid moeten worden met bijzonderheden die d.m.v. veld- en searchwerk van de kant van de leden verkregen zijn (bv ooggetuigenverslagen, crashlocaties en andere wetenswaardigheden). Eventueel zou je zo’n basisarchief op micro-film kunnen zetten. Een tegelijkertijd te vormen fotoarchief zou dan, tezamen met het reeds gevormde filmarchief een prachtige illustratie zijn van en bij deze gegevens! Zo’n fotoarchief zou in eerste instantie een verzameling kunnen herbergen van originele crashfoto’s en opnamen van alle crashlokaties in huidige toestand. Zo’n allesomvattend archief zou tenslotte vele misverstanden over bepaalde zaken kunnen voorkomen; uiteindelijk raadplegen alle auteurs voor hun, door ons gelezen luchtoorlog-lectuur, dergelijke archieven, als ‘backbone’ voor hun werk. Wellicht een punt ter overweging voor onze volgende vergadering!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.