Een terugblik op (bijna) een jaar Bulletin 1939-1945…

Na elf nummers Bulletin 1939-1945 is het natuurlijk nog te vroeg een evaluatie te maken. Het is en blijft nog een inspeelperiode voor iedereen. Wellicht zal een landelijke bijeenkomst een positieve bijdrage kunnen leveren hoe we in het algemeen over de opzet denken. Tenslotte heb ik het samenstellen van het blad voor mijn rekening en dan is het toch altijd maar afwachten op je op de goede weg zit, ook met lay-out maar gezien de eenvoudige opzet van ons blad is daar weinig over te zeggen. Wel over rubrieken!

Maar dat hoor ik nog wel. Toch is er reden met tevredenheid achterom te zien. In februari het eerste nummer: practisch geen documentatie, wel brieven en verhaaltjes. Van lieverlede zijn de bijdragen van u, lezers van uw Bulletin 1939-1945, in groter getale binnengekomen op mijn adres. Te merken ( aan brieven, telefoontjes ) is ook duidelijk dat practisch iedereen bereid is mee te doen! Zich in te zetten. Want laten we dit niet onderschatten: zonder uw bijdragen was Bulletin 1939-1945 nergens. U kunt mij beschouwen, ik heb het al eens geschreven als uw bundelaar van documentatie op het terrein van de luchtoorlog. En al is ons blad het meest eenvoudige dat er misschien te vinden is, reacties leveren het beeld op dat het voor de meesten van ons “een brok documentatie” is. En voor mijn gevoel begint dat ene schamele begindraadje van toen een stevige documentatiedraad te worden.

In de loop van het jaar zijn we van zo’n 30 abonnees uitgegroeid tot ongeveer 90. Ook dat is niet onbelangrijk. Zonder een enkele vorm van reclame zijn we naar dit aantal gegroeid. Dat is ook uw verdienste. Er zijn fijne contacten in vooral Amerika; we mogen van een aan tal “groups” en bladen alle artikelen overnemen de contacten in Nederland zijn goed, dus wat let het op te merken dat we op het goede spoor zitten!

Rest mij aan het einde van dit jaar u alleen dank te zeggen voor het vertrouwen en vooral ook uw medewerking. Mag ik voorts u en de uwen prettige kerstdagen en een voorspoedig 1976 toewensen!

H.C. Kwik


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.