De presentatie van het NIMH-SGLO boek “Vliegvelden in Oorlogstijd” vond plaats op 30 november 2009 in het MLM te Soesterberg.

Gastheer NIMH-directeur drs. P. Kamphuis (@SGLO)

Gastheer NIMH-directeur drs. P. Kamphuis (@SGLO)

SGLO-voorzitter Peter Grimm geeft uitleg over de totstandkoming van het boek. (@SGLO)

SGLO-voorzitter Peter Grimm geeft uitleg over de totstandkoming van het boek. (@SGLO)

Een aandachtig gehoor in een boeiende omgeving. De boekpresentatie had veel weg van een “gewone” SGLO bijeenkomst. Een programma met wat lezingen, borrelen, boeken, contacten aanhalen, gegevens uitwisselen en wat eten. (@SGLO)

Een aandachtig gehoor in een boeiende omgeving. De boekpresentatie had veel weg van een “gewone” SGLO bijeenkomst. Een programma met wat lezingen, borrelen, boeken, contacten aanhalen, gegevens uitwisselen en wat eten. (@SGLO)

Drs. R. de Winter van het NIMH beschreef op uiterst humoristische wijze de periode tussen conceptie en bevalling van een “zes-ponder”. (@SGLO)

Drs. R. de Winter van het NIMH beschreef op uiterst humoristische wijze de periode tussen conceptie en bevalling van een “zes-ponder”. (@SGLO)

De Minister van Defensie Eimert van Middelkoop deelde pluimen uit aan de auteurs en de Studiegroep. (@SGLO)

De Minister van Defensie Eimert van Middelkoop deelde pluimen uit aan de auteurs en de Studiegroep. (@SGLO)

De beide redacteuren van het boek, Peter Grimm en Erwin van Loo luisteren naar de minister. Naast hen een vurig pleitbezorger van het boek, de laatste “Bevelhebber”. De Lt-Gen. D. Starink: “Het boek moest er komen omdat ik vliegvelden moest sluiten en vond dat hun geschiedenis bewaard moest blijven”. (@SGLO)

De beide redacteuren van het boek, Peter Grimm en Erwin van Loo luisteren naar de minister. Naast hen een vurig pleitbezorger van het boek, de laatste “Bevelhebber”. De Lt-Gen. D. Starink: “Het boek moest er komen omdat ik vliegvelden moest sluiten en vond dat hun geschiedenis bewaard moest blijven”. (@SGLO)

Erwin van Loo viel de eer te beurt de eerste exemplaren uit te mogen reiken, aan de Minister van Defensie Eimert van Middelkoop die het vervolgens triomfantelijk aan de genodigden toont. (@SGLO)

Erwin van Loo viel de eer te beurt de eerste exemplaren uit te mogen reiken, aan de Minister van Defensie Eimert van Middelkoop die het vervolgens triomfantelijk aan de genodigden toont. (@SGLO)

Erwin van Loo viel de eer te beurt de eerste exemplaren uit te mogen reiken, aan de Minister van Defensie Eimert van Middelkoop die het vervolgens triomfantelijk aan de genodigden toont. (@SGLO)

Erwin van Loo viel de eer te beurt de eerste exemplaren uit te mogen reiken, aan de Minister van Defensie Eimert van Middelkoop die het vervolgens triomfantelijk aan de genodigden toont. (@SGLO)

De Minister van Defensie Eimert van Middelkoop (@SGLO)

De Minister van Defensie Eimert van Middelkoop (@SGLO)

Overhandiging van een exemplaar aan de Plv Commandant van de Luchtmacht (@SGLO)

Overhandiging van een exemplaar aan de Plv Commandant van de Luchtmacht (@SGLO)

Plv. Commandant van de KLu in gesprek met SGLO-voorzitter Peter Grimm (@SGLO)

Plv. Commandant van de KLu in gesprek met SGLO-voorzitter Peter Grimm (@SGLO)

Onder het genot van een drankje kon worden bijgepraat (@SGLO)

Onder het genot van een drankje kon worden bijgepraat (@SGLO)

De belangstelling voor het nieuwe boek onder de aanwezige was groot (@SGLO)

De belangstelling voor het nieuwe boek onder de aanwezige was groot (@SGLO)

Links Jaap Woortman een van de auteurs (@SGLO)

Links Jaap Woortman een van de auteurs (@SGLO)

Coen Cornelissen is direct op zoek naar zijn Twente. (@SGLO)

Coen Cornelissen is direct op zoek naar zijn Twente. (@SGLO)

Nestor Ab Jansen heeft veel schik bij de ontvangst van zijn exemplaar. (@SGLO)

Nestor Ab Jansen heeft veel schik bij de ontvangst van zijn exemplaar. (@SGLO)


De auteurs ontvingen van NIMH-directeur drs. P. Kamphuis een blijvend aandenken aan de uiterst prettige samenwerking. (@SGLO)

De auteurs ontvingen van NIMH-directeur drs. P. Kamphuis een blijvend aandenken aan de uiterst prettige samenwerking. (@SGLO)


Een groot gedeelte van het schrijverscollectief van de Werkgroep Vliegvelden. Van boven naar beneden en van links naar rechts: Marcel Hogenhuis, Erwin van Loo, Ab Jansen, Wijbe Buising, Hent Talen, Rob de Visser, Wim Hermans, Coen Cornelissen, Jaap Woortman, Peter Grimm, Huub van Sabben en zittend Johan Schuurman en Rolf de Winter (NIMH) (@SGLO)

Een groot gedeelte van het schrijverscollectief van de Werkgroep Vliegvelden. Van boven naar beneden en van links naar rechts: Marcel Hogenhuis, Erwin van Loo, Ab Jansen, Wijbe Buising, Hent Talen, Rob de Visser, Wim Hermans, Coen Cornelissen, Jaap Woortman, Peter Grimm, Huub van Sabben en zittend Johan Schuurman en Rolf de Winter (NIMH) (@SGLO)


Jaap Vermeer verzorgde op uitstekende wijze een buffet. (@SGLO)

Jaap Vermeer verzorgde op uitstekende wijze een buffet. (@SGLO)


Waar de aanwezigen tussen de vliegtuigen van konden genieten (@SGLO)

Waar de aanwezigen tussen de vliegtuigen van konden genieten (@SGLO)


Het was een bijzonder geslaagde dag. (@SGLO)

Het was een bijzonder geslaagde dag. (@SGLO)