Het archief van de ‘Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten (OD/BS), 1940-1947’ is met behulp van de Semi-statische Archiefdiensten (SSA) van het DienstenCentrum Documentaire Informatie van IVENT overgebracht naar het Nationaal Archief. Het archief OD/BS – 77 strekkende meter groot – was eerder ondergebracht in Kerkrade. Het is een aanvulling op een reeds eerder overgebracht archief van 196,4 strekkende meter.

SSA is onder andere belast met de selectie en het beschrijven van de archiefbescheiden die voor blijvende bewaring
in aanmerking komen. De te bewaren archieven moeten vanwege de Archiefwet 1995 overgebracht worden naar een
Rijksarchiefbewaarplaats. De archiefbescheiden moeten schoon zijn, ontdaan van ijzerwerk, zoals nietjes,
paperclips en zijn omgepakt in zuurvrije mappen en dozen. Het SSA is ook verantwoordelijk voor de begeleiding
bij de overbrenging van archieven. De nu samengevoegde archieven bevatten voornamelijk documenten die betrekking
hebben op de organisatie en het handelen van de BS, OD, het Militair Gezag (MG), de Knokploegen (KO), de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de Raad van Verzet en de Nederlandse Arbeidsdienst. Ook zijn er foto’s en tekeningen
van voornoemde onderwerpen aangetroffen. Het archief geeft daarmee een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de verschillende organisaties tijdens en na de oorlog. Het in maart 2012 overgebrachte deel bevat ook series persoonsdossiers
van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het MG. De inhoud is van groot historisch belang voor diverse geïnteresseerde omdat het veel informatie bevat omtrent het verzet en de houding van Nederlanders tegen de
bezetter, de bevrijding en de opbouw van het Nederlandse leger na de Tweede Wereldoorlog.

Archief dat is overgedragen aan het Nationaal Archief is in principe openbaar voor historisch onderzoek.

Bron: Materieelgezien nummer 4 mei 2012


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.