Vandaag heeft de Nederlandse regering besloten verdere landelijke maatregelen te treffen om de opmars van het Corona virus te beteugelen. Deze maatregelen zullen minstens 3 weken van kracht blijven.

Het Bestuur van de Studiegroep Luchtoorlog heeft hierop met pijn in het hart besloten de Landelijke Bijeenkomst van 7 november op de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe niet door te laten gaan. Een vervelende beslissing, we denken echter wel een juiste beslissing.

=> We willen u daarom verzoeken dus geen geld meer over te maken voor deze bijeenkomst, de reeds betaalde bijdrage zal door onze penningmeester terug gestort worden.

Hopelijk kunnen we u volgend jaar maart wel ontmoeten. De datum en plaats van deze voorjaarsbijeenkomst worden nog bekend gemaakt via Bulletin, website en Facebook.

Het bestuur van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.