De Bestuurscommissie nodigt u uit tot het bijwonen van onze inmiddels traditionele halfjaarlijkse bijeenkomst. De 71e inmiddels. Zaterdag 24 maart a.s. zullen we te gast zijn bij het Veteraneninstituut in Doorn

Het programma is als volgt:

09.30-10.00 ontvangst met koffie en cake
10.00-10.05 opening
10.05-10.50 Ruurd Kok:
“Archeologie van de luchtoorlog”
11.00-11.45 Thierry van den Berg
“De Bezetting in Vogelvlucht”
(naar het gelijknamige boek dat eind april 2012 zal uitkomen over geallieerde luchtfotografie boven Nederland)
11.45-13.45 borrel, lunch en boekenbeurs
13.45-14.30 Johan Graas
De Aircraft Recovery Group
1940-1945
14.30-15.30 film en boekenbeurs
15.30-16.00 borrel, thee en afscheid

U kunt zich zoals gebruikelijk opgeven door overmaking van € 15,00 per persoon, o.v.v. “Doorn” en de naam en voorletters van de deelnemer(s). Uw betaling dient uiterlijk 17 maart a.s. binnen te zijn

Leden die de beschikking over een of meerdere tafels willen hebben om artikelen te ruilen of te verkopen dienen dit uiterlijk 17 maart a.s. bij de secretaris op te geven. Deze zullen naar beschikbaarheid worden toegewezen op basis van wie zich het eerst aanmeld….


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.