Zaterdag 9 november j.l. wisten ruim 100 leden de weg te vinden naar het Marine Etablissement Amsterdam waar de Koninklijke Marine optrad als gastheer voor onze najaarsbijeenkomst. De vorige keer dat we hier waren was op 29 maart 2008.

Marine Etablissement Amsterdam (SGLO – @W. Buising)

Marine Etablissement Amsterdam (SGLO – @W. Buising)

De Bestuurscommissie had weer een informatief programma samengesteld met drie lezingen, waarvan er twee werden verzorgd door gastsprekers. Omstreeks 10.00 opende voorzitter Ivo de Jong (foto) de bijeenkomst en vroeg om een moment stilte om de leden die ons de afgelopen maanden waren ontvallen te herdenken, alsmede de vorige week overleden echtgenote van onze ere-voorzitter, Arie de Jong, die altijd een trouwe bezoekster van onze bijeenkomsten was.

Peter van Kaathoven nam ons in de eerste lezing mee naar het KZ Herzogenbusch (Vught) waar vanaf medio 1943 een Zerlegebetrieb van de Luftwaffe gevestigd was. Gevangenen van het kamp werden tewerkgesteld om neergekomen vliegtuigwrakken te ontmantelen om daaruit zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen voor de Duitse oorlogsindustrie terug te winnen.

Peter van Kaathoven met een lezing over: Het Zerlegebetrieb Vught (SGLO – @W. Buising)

Peter van Kaathoven met een lezing over: Het Zerlegebetrieb Vught (SGLO – @W. Buising)

Als tweede spreker nam Joris van Esch de microfoon om uitleg te geven over de invloed, of beter het gebrek daaraan, van de Nederlandse regering in Londen op de geallieerde bombardementen op ons land, waarbij door afzwaaiers, misworpen en incidenten honderden burgerslachtoffers vielen. Daarbij werd ondermeer de rol van luitenant ter zee Cees Moolenburgh – in een ver verleden eens te gast op een van onze bijeenkomsten – als liaison tussen onze regering en het Britse Air Ministry.

Joris van Esch: De NL regering in Londen en de bombardementen op Nederland (SGLO – @W. Buising)

Joris van Esch: De NL regering in Londen en de bombardementen op Nederland (SGLO – @W. Buising)

Na twee interessante lezingen was het tijd voor de lunch en was er alle tijd om bij te praten of de boekenmarkt te bezoeken (SGLO – @W. Buising)

Na twee interessante lezingen was het tijd voor de lunch en was er alle tijd om bij te praten of de boekenmarkt te bezoeken (SGLO – @W. Buising)

Na een bijzonder smakelijke “blauwe hap” trad de derde gastspreker aan; Jac Baart van de Stichting “Werkgroep Kriegsmarine”, een club waarmee de SGLO in de toekomst op een aantal gebieden nauwer mee samen wil werken. Hij hield een bijzonder betoog over het Duitse konvooisysteem zoals dat ook langs onze kust opereerde.

Jac Baart van de werkgroep Kriegsmarine met een lezing over: Het Duitse konvooisysteem (SGLO – @W. Buising)

Jac Baart van de werkgroep Kriegsmarine met een lezing over: Het Duitse konvooisysteem (SGLO – @W. Buising)

Na de laatste lezing was er tijd om de boekenmarkt te bezoeken of de documentaire Target for Tonight te bkijken (SGLO – @W. Buising)

Na de laatste lezing was er tijd om de boekenmarkt te bezoeken of de documentaire Target for Tonight te bekijken (SGLO – @W. Buising)

Met voldoende tijd voor bijkletsen, uitwisselen en de boekendienst, sloot de bijeenkomst omstreeks 16.00 uur. Zaterdag 29 maart staat de 75e bijeenkomst op het programma bij de Koninklijke Luchtmacht in Nieuw- Milligen.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.