Zaterdag 24 maart waren we wederom te gast in Doorn. Locatie was ditmaal De Basis waar we alle faciliteiten in één zaal bij elkaar hadden. Het was een prima bijeenkomst, hoewel het jammer was dat we op het laatste moment, vanwege een griepgolfje, nog de nodige afzeggingen kregen. De Bestuurscommissie had een interessant programma samengesteld, met als thema luchtoorlog archeologie.

Erwin van Loo opende onze bijeenkomst (SGLO – @W. Buising)

Erwin van Loo opende onze bijeenkomst (SGLO – @W. Buising)

Klokslag tien uur opende Erwin van Loo de bijeenkomst en werd het spreekgestoelte ingenomen door Ruurd Kok van Archeologisch Adviesbureau RAAP, die een boeiend verhaal had over de (lucht)oorlog vanuit het gezichtspunt van een archeoloog.

Volle zaal (SGLO – @W. Buising)

Volle zaal (SGLO – @W. Buising)

Ruurd Kok tijdens zijn lezing over Archeologie van de luchtoorlog (SGLO - collectie W. Buising)

Ruurd Kok tijdens zijn lezing over Archeologie van de luchtoorlog (SGLO – @W. Buising)

De aanwezige leden luisteren aandachtig naar de lezing van Ruurd (SGLO –@W. Buising)

De aanwezige leden luisteren aandachtig naar de lezing van Ruurd (SGLO –@W. Buising)

Hierna maakte Thierry van den Berg ons deelgenoot van zijn recente vondsten aan luchtfoto’s, materiaal dat binnenkort gepubliceerd gaat worden in een nieuw boek, De bezetting in Vogelvlucht, dat eind mei wordt gepresenteerd in het Airbornemuseum in Oosterbeek. Een bijzondere ervaring waren de 3D-foto’s die door de aanwezigen middels een speciale bril werden bekeken.

Thierry houd zijn lezing over luchtfotografie tijdens de oorlog (SGLO – @W. Buising)

Thierry houd zijn lezing over luchtfotografie tijdens de oorlog (SGLO – @W. Buising)

Met hulp van de modernste technieken zijn luchtfoto’s over elkaar gelegd om 3D foto’s te krijgen (SGLO – @W. Buising)

Met hulp van de modernste technieken zijn luchtfoto’s over elkaar gelegd om 3D foto’s te krijgen (SGLO – @W. Buising)

Op 3D foto’s van na bombardementen was duidelijk te zien welke schade er werd aangericht. Zo was bij foto’s van haveninstallaties duidelijk te zien hoe de hijskranen voor het laden en lossen van schepen omver waren geblazen en was op foto’s van het Haagse Bezuidenhout duidelijk te zien dat bij woningen de daken ontbraken.

Met hulp van de modernste technieken zijn luchtfoto’s over elkaar gelegd om 3D foto’s te krijgen (SGLO – @W. Buising)

Met hulp van de modernste technieken zijn luchtfoto’s over elkaar gelegd om 3D foto’s te krijgen (SGLO – @W. Buising)


Na de lunch en de nodige tijd voor uitwisseling, bijkletsen en een bezoek aan de vijf aanwezige boekenstands, maakte Johan Graas, oprichter van de Aircraft Recovery Group 1940-1945, ons deelgenoot van de vondst van een vermiste Stirling in het IJsselmeer. Het was een geslaagde dag.
Een RAF-bemanning tussen de missies door (SGLO – @W. Buising)

Een RAF-bemanning tussen de missies door (SGLO – @W. Buising)


John Graas tijdens zijn presentatie over de ARG (SGLO – @W. Buising)

John Graas tijdens zijn presentatie over de ARG (SGLO – @W. Buising)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.