Bulletin 039 uit december 1978

Impressie van de Landelijke Bijeenkomst gehouden op zaterdag 25 november 1978 op de Vliegbasis Twenthe.

De altijd aanwezige vrees bij velen hoe de weersomstandigheden op zo’n winterse dag zullen zijn, is ditmaal beperkt gebleven tot wat fikse regenbuien, die velen begeleid kregen op hun toch in de vroege ochtenduren naar Twenthe.

Rond tien uur waren al velen aanwezig op de basis, waar al direct bij binnenkomst geurige (en goede!) koffie met koek klaar stond, geserveerd aan de bar door twee uiterst vriendelijke mensen van de basis. Voeg daarbij de sfeervolle zaal waar we deze dag zouden verblijven en dan kan het niet anders of zo’n dag moet goed verlopen!

Kolonel M.G. Janssen, commandant van de basis, kreeg als eerste gelegenheid zijn gasten (een kleine 60 man) welkom te heten op zijn basis en hoopte dat iedereen het die dag naar ’t zin’ zou hebben. Later op de dag zou hij laten weten dat we altijd welkom zijn op Twenthe… en per traditie bood de bestuurscommissie namens alle leden een boekwerk aan, uiteraard als onderwerp gebaseerd op het luchtoorloggebeuren.

Als we het programma induiken dan konden we van bestuurscommissielid de Jong (bij het thema Bodenplatte) horen dat er binnenkort weer twee belangrijke boekwerken over deze 1 januari-operatie kunnen verwachten, één van Duitse- en een ander van Engelse zijde. Hij meldde dit omdat er binnen de groep vergevorderde plannen zijn, dit met een ‘knipoogje’ naar Leo Zwaaf c.s., om ook iets te gaan publiceren over dit thema. De Jong’s advies om vooreerst even de bedoelde publikaties af te wachten, werd aanvaard.

Het zal de lezers bekend zijn dat er vele lieden bezig zijn met crashonderzoeken. Namens de bestuurscommissie deed Kwik het voorstel om ‘nu eindelijk’ een start te maken, bv. door het samenstellen van een boekwerkje bevattende 40 of 50 crashes. Het leverde positieve discussie op, met als uiteindelijk resultaat dat er bij het begin begonnen moet worden: vanaf de mobilisatie in ’39. Pas dan, aldus de algemene gedachte, begin je goed en kan periode voor periode afgehandeld worden. M.a.w.: de crashes gaan deel uitmaken van het totaalbeeld.

Op voorstel van Leo Zwaaf werd besloten om de periode van mobilisatie ’39 tot aan de meidagen van ’40 als eerste project in verenigingsverband gestalte te gaan geven. Uit de vergadering gaven zich een aantal mensen (van Alphen, Roding, van Vliet, Zwaaf, Rijnhout en Jansen) op die bereid zijn een concept voor te bereiden dat lijn moet gaan geven aan de werkzaamheden voor “Project nummer één”. Eén en ander in samenwerking met de bestuurscommissie. Leo Zwaaf zal in dit verband coördinator zijn o.a.s als het om vergaderen gaat met deze groep.

Alvorens de groep op bezoek ging in het museum van Twenthe, schilderde Adrie Roding een stukje geschiedenis van de luchtbasis Twenthe en toen – na een wandeling van 250 meter over de basis – zouden we dan kennismaken met het museum waar de groep Twenthe (o.a. Veeneman, v.d. Laan en Roding) de ‘directie’ van vormt. Even terzijde: in de wandeling – tijdens andere bijeenkomsten – hadden onze Twentse vrienden altijd heel bescheiden gesproken over “ons museumpje”. Maar in het gebouw waar ze hun geweldige collectie bijeen hebben blijkt die bescheidenheid té bescheiden te zijn: alles keurig ingericht, met begeleidende teksten, vitrines, fotomateriaal, vliegtuig- en radio-onderdelen, crashmateriaal, wapens etc… we spreken zeker namens de hele in Twenthe aanwezige leden als wij zeggen: een grote pluim voor dit geweldige museum waar een brok geschiedenis op uitermate zorgvuldige wijze is tentoongesteld!

De aangekondigde “echt Twentse lunch” verdient evenzeer een pluim. Prachtig ingerichte tafels in de mess met allerlei lekkernijen (inclusief het bittertje vooraf). Een lunch met een goud randje… bedankt mensen van Twenthe!

Het filmprogramma blijft altijd een ‘trekkertje’ voor velen. We zagen o.a. een dia-serie van Adrie Roding en twee zéér goede films van ons lid Montebann. Hélaas heeft het begrip ‘tijdnood’ ons ook dit keer weer parten gespeeld, vandaar dat bv. Het onderwerp “vakliteratuur” met een sneltreinvaart door A.P. de Jong gepresenteerd moest worden. Jammer genoeg was Lambert Melk dit keer niet aanwezig om deze dag voor het nageslacht in foto’s vast te leggen. Rond kwart voor vijf kwam er een einde aan een zéér geslaagde dag, met als laatste puntje van de agenda de wens van de vergadering om de volgende keer Deelen te kiezen voor een bijeenkomst. De bestuurscommissie deed de toezegging hiertoe de nodige contacten te gaan leggen.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.