Bulletin 034 uit juni 1978:

Een terugblik op onze Landelijke Bijeenkomst te Soesterberg
Zaterdag, 20 mei 1978
Camp New Amsterdam/USAFE

In de allereerste plaats stellen wij het op prijs vanuit dit blad een woord van dank te moeten richten aan Capt. Peck, Public Relations Officer van de Amerikaanse basis, waar wij wederom zo bijzonder goed zijn onthaald. Niets was hem te veel om ons behulpzaam te zijn. We hebben dit zeer gewaardeerd!

Deze bijeenkomst trok méér belangstellenden aan dan de vorige bijeenkomst, nu ongeveer 72 bezoekers, vorige keer 52. Het zal u duidelijk zijn dat wij ons bij de ‘verslaglegging’ beperken tot zaken die bij de hoofdlijn behoren. Wat de bestuurszaken betreft, is er na – discussie – besloten om de heren Montebann en Bartels (resp. uit Nibbixwoud en Den Haag) op te dragen t.z.t. met een voorstel te komen op welke wijze de gelden van het Filmfonds zo nuttig en effectief mogelijk besteed kunnen worden. In dit verband haken we tegelijkertijd aan met een kleine verloting die ten behoeve van dit Fonds werd gehouden. Het kwam spontaan en onverwacht. De heer Korenhof (IJsselstein) bood een prachtig houten model van een Spitfire aan als prijs. Het leverde een bedrag van F. 95,- op voor het Filmfonds. Een gewaardeerde actie van de heer Korenhof.

Doordat het aantal bezoekers groter was dan ‘Soesterberg’ had verwacht werd de lunch iets langer dan ons programmalijstje gepland had. Mede daardoor moest er noodgedwongen geknabbeld worden aan het informele uurtje, a.i. tóch een belangrijk element in het geheel van zoń dag.

A.P. de Jong in de cockpit van een F-102 (SGLO - Archive)

A.A. (Ab) Janssen in de cockpit van een F-102 (SGLO – Archive)

De films..
Mede door activiteiten van onze Amerikaanse vrienden op Soesterberg konden we eindelijk “The Schweinfurt-raid” zien. Konden we de documentaire zien uit USAAF-archieven over de aanvallen op Ploestie. (Vandaar ook dat we in dit blad ‘aansluiting’ hebben gemaakt met knipsels uit onze voorraad over hetzelfde onderwerp – zie elders) en we hebben – denkelijk – de aanwezigen een groot plezier gedaan met deze films. Wellicht zelfs voor herhaling vatbaar!

Bij de rondvlaag werd tegelijkertijd door de bestuurscommissie het idee geopperd om de volgende bijeenkomst, bv. In oktober te doen plaatsvinden op de Vliegbasis Twente, mede ook dat onze Bulletin-club daar een actieve afvaardiging weet. En inderdaad liet deze afvaardiging (o.a. v.d.Laan en Roding) ter plekke weten graag “gastheer” te willen zijn en het nodige voorbereidende werk te doen. De vergadering ging akkoord. Dus u weet het: de volgende landelijke bijeenkomst vindt plaats in het Twentse.

Een ander punt, dat aan de orde kwam: het komende bezoek van een groep oud-piloten van de 8th Air Force Association aan Europa, waarin ook ons land voor enkele dagen is betrokken. Om u even de data te noemen van hun verblijf in Holland: 9, 10 en 11 juli; vertrek in de ochtend van de 12e richting Duitsland. In het totaalschema van de groep is de avond van 9 en 11 juli vrij. De leider van de groep, Lt.Col. John W. Woolnaugh, heeft te kennen gegeven graag deze avonden te willen benutten voor een ontmoeting met de leden van onze Bulletin-groep. Dat zal plaatsvinden in het American Hotel in Amsterdam. Wij stellen ons voor dat een aantal leden hieraan deelneemt, waarbij een kleine in te richten expositie natuurlijk belangstelling zal hebben bij deze ex-8th Air Force piloten. In Soesterberg hebben de heren de Groot (Santpoort), Zwaaf (Malden), Jansen (Ouddorp) en Rijnhout (Leidschendam) zich al opgegeven voor deelname. Desgewenst kunnen onze deelnemers ook aanzitten bij het diner, voorafgaand aan de avondvullende ontmoetingen. Graag op zeer korte termijn reageren bij Dhr. H.C. Kwik, Leiden, als u er ook bij wilt zijn. Tot zover een aantal zaken uit de wederom geslaagde dag te Soesterberg.

Prachtig gebaar
De heer P.A. Wels, die met zijn echtgenote bij ons te gast was (als introducé) op de landelijke bijeenkomst te Soesterberg heeft ons een voorraad stencilpapier aangeboden. Inmiddels is de partij in Leiden thuisbezorgd en langs deze weg willen wij de heer Wels heel hartelijk dank zeggen voor dit gebaar.


1 Comment

Peter Luijten · 22 March 2019 at 20:33

Een late reactie, uit 2019. Ik lees dit bericht nu pas. Het bijschrift van de foto klopt helaas niet. In de cockpit zit NIET A.P. (Arie Pieter) de Jong, maar A.A. (Ab) Janssen!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.