De bijeenkomst te Eindhoven, een impressie…

Voor de velen, die voor dag en dauw op die zaterdagochtend van 13 maart naar de vliegbasis Eindhoven op weg gingen, was het weer in eerste instantie -althans voor hen die uit het oosten, westen en noorden, kwamen – een tegenvaller. Sneeuw, regen begeleidde hen! Maar hoe meer Eindhoven in zicht kwam, hoe beter het weer werd, en zo is het ook gebleven! De rest van de dag.

Om die velen in een juist getal te “stoppen” waren het er 51. Een beste opkomst, in aanmerking genomen dat dit 50% van het aantal Bulletin-abonnees is…. bij aankomst voor velen toch die blikvanger: een levensechte Spitfire, keurig op een enorme sokkel.. .dan bij binnenkomst in de Officiers-Bar al direct bedrijvige mensen om handen te schudden en een kop koffie er bij.

Het programma verliep vrijwel op tijd en het ochtend-gedeelte eindigde met een 20 minuten “gezellig onder elkaar” in de Bar, ( alweer een andere ) waar iedereen onder het genot van een drankje van gedachten kon wisselen of de kennismaking wat meer gestalte kon geven.

Een hier en daar in een tas duikende documentalist, waarin wat boekjes of informatie voor “vriend—x” …. een overal opduikende majoor van Haaren, onder wiens (zorgzame) hoede wij van uur tot uur verder konden gaan.. . de geweldige mensen van de bediening…een fotograferende vriend Melk uit Zaandam. . . een chauffeur van dienst, die nog “even” snel enkele laatkomers bij het station ophaalt…

Het voortreffelijke diner in een sfeervolle Mess … alweer die zorgvuldige bediening, enkele gangen, het toetje en de koffie, een heerlijke biefstuk en enkele soorten groenten en natuurlijk vooraf het soepje. Het kon dan ook niet uitblijven dat ni het diner de handen van iedereen op elkaar gingen als een oprecht gemeend woord van dank richting koks en bediening!

Het programma vorderde goed. . .niet te vergeten de geweldige bijdrage ( in alle opzichten)van It. Kol. de Jong, een bijdrage die de gehele dag als een efficiente draad door het programma liep…niet te vergeten de bereidheid van de groep van 50 om bewust de de hele dag mee te vergaderen. . . een niet geringe opgave, die uit eindelijk resulteerde tot het begin van een aantal besluiten, dat er toe zal moeten leiden, dat Bulletin een behoorlijk stuk gestalte zal krijgen in een ander “jasje” … daartoe zullen drie mensen aan het passen gaan.

De optimale service van het personeel van de vliegbasis Eindhoven zullen we niet licht vergeten.., dan aan het einde van zo’n inspannende vergaderdag weer die chauffeur, die met zijn bus klaarstaat om de “trein-komenden” weer naar het Station te brengen.

Een woord van dank aan de luchtmachtmensen van Eindhoven, die bijzonder gastvrij waren, een woord van dank aan de 50. Zonder hen waren we niet verder gekomen. Het was een fijne dag!

-Kwik-


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.