De werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer, sluit haar in 2015 gestarte project, af, met de onthulling van een monument bij de Schutkooi in Vortum Mullem.

Op zaterdag 7 oktober 2017 zal om 14.00 uur een ceremonie beginnen, tijdens welke een monument ter ere van Flt.Lt. Peter Edward Raw zal worden onthuld. Uit een totaal van 27 crashes die onderzocht zijn, werd deze crash door de werkgroepleden, unaniem verkozen.
Waarom? Peter Edward Raw was een van vier broers uit een gezin, waartoe ook nog twee dochters behoorden. Van de 4 broers zijn er tijdens WO2, 3 om het leven gekomen als piloot bij de RAF. Peter Edward crashte zijn Hawker Typhoon (SGLO T3533) op 21 maart 1944 in een weide tussen de Maas en de Schutkooi, na een aanval op een boot die afgemeerd lag aan de Afferdense zijde. Een triest verhaal.
De locatie waar een en ander gaat plaats vinden, is een van de mooiste in de gemeente Boxmeer; midden in het Maasheggen gebied.

Naast een aantal hoogwaardigheidsbekleders zullen vele familieleden en bekenden deze plechtigheid bezoeken, waaronder de dochter van Peter Edward Raw, die ten tijde van het ongeval slechts 6 maanden oud was. Ook een van de schrijvers van het prachtige boek “RAW Courage” maakt zijn opwachting.
Bij deze plechtigheid zal ook aandacht geschonken worden aan de andere 2 overleden broers.

Het programma bestaat uit muziek, speeches en voordrachten, bloem/kranslegging en natuurlijk het onthullen van het monument. Ook zal een echte Spitfire, een fly-bye maken.
U bent allen van harte welkom.

Voor meer info:
Ons prachtige boek Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer is online te bestellen bij: info@dinternet.nl
https://www.facebook.com/luchtoorlogboxmeer4045/
luchtoorlog@boxmeer4045.nl
Op aanvraag verzorgen wij een prachtige lezing tel: 06-53693428
Onze werkgroep heeft onlangs de Dr. Peelen stimuleringsprijs 2017 ontvangen.

Bron:
Ontvangen persbericht van de werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.