Vanaf de 71ste Landelijke Bijeenkomst op 24 maart 2012 is het mogelijk voor leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 om luchtvaartgerelateerde artikelen te ruilen c.q. verkopen aan andere leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Hieraan zijn wel enkele spelregels verbonden. Om voor toekomstige bijeenkomsten één lijn te trekken zijn de spelregels die de Bestuurscommissie opgesteld heeft hieronder te vinden:

 1. Tafels worden ter beschikking gesteld door de beheerder/verhuurder van de ruimte waar wij zijn, dit zijn de afspraken die de bestuurscommissie (BC) met de beheerder/verhuurder heeft gemaakt. U kunt dus geen eigen tafels gebruiken danwel meenemen. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de ter beschikking gestelde tafels.
 2. Voor de Landelijke Bijeenkomst zijn totaal X (verschilt per locatie) tafels gereserveerd. Deze tafels zullen door de BC van de Studiegroep verdeeld worden over degene die zich aangemeld hebben.
 3. De leden die iets willen verkopen op een LB dienen zich aan te melden bij de secretaris voor X (verschilt per LB) aanstaande, hierna sluit de aanmelding termijn. Het verzoek tot gebruik van een tafel wordt afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanvraag op het Secretariaat. Bij voorkeur dient de aanmelding plaats te vinden via e-mail. De BC van de Studiegroep zal u meteen na genoemde datum – via het Secretariaat – melden of u een tafel toegewezen heeft gekregen of niet.
 4. De landelijke bijeenkomst (LB) wordt aangekondigd in het Bulletin en via onze website, voor deze bijeenkomsten is altijd een vergoeding verschuldigd zoals beschreven staat in de aankondiging. Ook leden die spullen aanbieden op de LB dienen deze vergoeding te voldoen aan de penningmeester. De vergoeding dient binnen te zijn uiterlijk voor de in punt 3 gemelde datum. Mocht dat niet het geval zijn dan vervalt de tafel aanvraag en zal de tafel aan andere aanbieders worden aangeboden.
 5. Wat kan er aangeboden worden?
  – documentatie (boeken, tijdschriften, luchtfoto’s, pamfletten)
  – bouwpaketten
  – schilderijen, kaarten, tekeningen
 6. Wat kan er niet aangeboden worden?
  – uitrustingstukken, militaire onderscheidingen
  – kleding
  – (onder)delen van voertuigen/vliegtuigen/boten etc
  – munitie of bom onderdelen
  – (delen van) wapens
  Voor de onder punt 6 genoemde zaken bestaan er verenigingen die veel beter ingericht zijn. Mocht u spullen hebben die niet in bovenstaande staan beschreven – of als u twijfels heeft – dan dient u dit tijdig te melden bij de BC van de SGLO met een beschrijving/foto van het betreffende voorwerp. De BC zal de melding dan zsm beoordelen.
 7. De BC van de Studiegroep regelt alleen dat het mogelijk is voor leden om iets aan andere leden van de SGLO aan te bieden. De BC van de Studiegroep is verder op geen enkele manier aansprakelijk voor dat gene wat aangeboden wordt dan wel verkocht wordt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de spullen die u aanbiedt op deze dag en de transacties die daaruit voortvloeien.
 8. De tafel(s) en gebruikte ruimte dient aan het einde van de dag in goede staat achtergelaten te worden. D.w.z. onbeschadigd, schoon en opgeruimd.
 9. Bovenstaande zijn de punten die van toepassing zijn vanaf de LB in Doorn op 24 maart 2012.