Bent u geïnteresseerd in de historische luchtvaart en de periode 1939-1945 in het bijzonder? Dan is de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 misschien iets voor u!

Leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 ontvangen negen keer per jaar het Bulletin Luchtoorlog het lidmaatschap van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 loopt parallel met het kalenderjaar. De kosten zijn:

€ 22,50 voor Nederland
€ 25,00 voor buitenlandse leden

Naast ons Bulletin ontvangt u twee keer per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een Landelijke Bijeenkomst. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennismaking met andere leden en het uitwisselen van informatie. Zo zijn er lezingen van onze leden, gastsprekers en/of veteranen en is er een boekenbeurs. Tussen de lezingen door is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje informatie uit te wisselen.

De bijeenkomsten worden meestal in de maanden maart en november op een zaterdag gehouden. De ontvangst is vanaf 09.00 uur en de dag eindigt om 16.00 uur. Deelname aan deze bijeenkomsten is vrijblijvend. De kosten voor deelname, evenals het programma worden via Bulletin en onze website van te voren bekend gemaakt.

Voor u zich aanmeld bij de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 willen we uw aandacht vragen voor de volgende punten, de SGLO staat voor:

  • Prettige Samenwerking tussen de leden
  • Uitwisseling van gegevens
  • Het samenbrengen van mensen met gemeenschappelijke interesses
  • Een open communicatie via ons blad Bulletin, website, Facebook en de landelijke bijeenkomsten
  • Gedegen onderzoek over (lucht-) oorlog gerelateerde onderwerpen
  • Wij moedigen de mensen aan hun onderzoeksresultaten te publiceren via ons blad “Bulletin 1939-1945” en / of te presenteren aan onze leden, u zult een dankbaar publiek vinden.
  • De SGLO is a-politiek, we hebben geen verbinding met politieke partijen en wij hebben daar ook geen behoefte aan.
  • Holocaust ontkenners en personen die de Tweede Wereldoorlog verheerlijken zien we liever niet binnen onze groep.
  • Met het insturen van uw gegevens onderschrijft u waar de SGLO voor staat.
  • Het bestuur houdt zich het recht voor om een aanmelding bij de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 te weigeren. Eventueel overgemaakte financiele bijdragen zullen zonder opgaaf van redenen terug gestort worden.
  • Uw adresgegevens gebruiken wij voor de toezending van Bulletin en nemen wij op in ons handboek dat onze leden ieder jaar ontvangen.
  • Uw interesses nemen wij ook op in het handboek voor onze leden.
  • Uw geboortedatum en geboorteplaats hebben wij uitsluitend nodig voor de toegang tot de locaties van onze bijeenkomsten, deze worden NIET vermeld in het handboek.
  Deze is nodig voor de locaties waar onze bijeenkomsten zijn.
  Deze is nodig voor de locaties waar onze bijeenkomsten zijn.
  Boeken uitgegeven door onze leden vermelden wij op onze website.