Ridder Militaire Willems-Orde Cornelis Pieter van den Hoek is afgelopen donderdag op 93-jarige leeftijd in Werkendam overleden. De verzetsstrijder ontving de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor zijn heldendaden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Portret Ridder Militaire Willems-Orde Cornelis Pieter van den Hoek. (Foto: Ministerie van Defensie)

Portret Ridder Militaire Willems-Orde Cornelis Pieter van den Hoek. (Foto: Ministerie van Defensie)


Van den Hoek heeft eind 1944 en begin 1945 de geheime verbinding tot stand gebracht tussen bezet en bevrijd Nederland. Dat gebeurde voor het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering. Van den Hoek legde 37 keer 18 kilometer af door de Biesbosch en over de Merwede. Hij roeide tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten. Op een van zijn tochten werd de boot van Van den Hoek met kogels doorzeefd en viel hij in handen van de vijand. Maar Van den Hoek wist binnen een maand te ontsnappen en zorgde opnieuw voor verbinding tussen bezet en bevrijd gebied.

Uiteindelijk verenigde Van den Hoek zich nog met andere goedgezinde Nederlanders. De groep overviel zwaar bewapende Duitse soldaten, nam ze gevangen en bewaakte de militairen in een afgelegen deel van de Biesbosch.

Bij Koninklijke Besluit van 30 augustus 1948 werd Van den Hoek wegens “het zich in de strijd onderscheiden hebben van uitstekende daden van moed, beleid en trouw”, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde.

Er zijn nu nog 4 levende Ridders Militaire Willems-Orde. De Engelsman Ken Mayhew (1917), Edward Fuller uit de Verenigde Staten (1919) en de actief dienende militairen majoor der infanterie Marco Kroon (1970) en majoor Gijs tuinman (1979).

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.