Op woensdag 6 april tekent Peter Hennephof en het bestuur van de Stichting Oranjehotel en het Rijksvastgoedbedrijf een samenwerkingsovereenkomst.
Hiermee komt het project Herinneringscentrum Oranjehotel in een volgende fase. De Stichting Oranjehotel ontwikkelde plannen om het in de Tweede Wereldoorlog beruchte cellencomplex van de Scheveningse gevangenis om te vormen tot een herinneringscentrum. Het streven is om dit centrum in 2018 open te stellen voor het publiek.

Bouwrijp maken
Er zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden die het Rijk uitvoert om het terrein geschikt te maken voor de realisatie van dit centrum en de financiering daarvan. Het Rijksvastgoedbedrijf start, mede in opdracht van DJI, met het bouwrijp maken van een deel van het terrein van de penitentiaire inrichting Scheveningen aan de Pompstationsweg/Van Alkemadelaan in Den Haag. De Stichting Oranjehotel gaat verder met de voorbereidingen voor de realisatie van het herinneringscentrum.

Dodencel nummer 601 in de strafgevangenis/Oranjehotel in Scheveningen. (SGLO – Archive)

Dodencel nummer 601 in de strafgevangenis/Oranjehotel in Scheveningen. (SGLO – Archive)


Financiering
Voorzitter Dineke Mulock Houwer van de Stichting Oranjehotel: “Hiermee zetten we een belangrijke stap naar de daadwerkelijke realisatie van het Herinneringscentrum Oranjehotel. Mede dankzij het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van V&J, die de kosten voor het bouwrijp maken voor hun rekening nemen. Voor het realiseren van de plannen is veel geld nodig.
Dankzij bijdragen van een aantal grote sponsoren, zoals de Gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het Vfonds, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting Dioraphe, Aegon NV en meerdere kleinere bijdragen is de financiering voor een belangrijk gedeelte rond. Weliswaar missen we nog een bedrag in de financiering maar we vinden het toch verantwoord om nu te starten met de belangrijkste onderdelen, waar we voldoende dekking voor hebben. Dat betreft allereerst het monument met de gangen en de cellen waarin centraal de Doodencel 601 is gevestigd. Voorts het informatiecentrum en een herdenkingsruimte. We vertrouwen erop ook het resterende bedrag te verwerven zodat we alle onderdelen van het plan nader vorm kunnen geven. We zijn ontzettend blij dat we met deze samenwerkingwerking en steun van het Rijk en vele anderen op een financieel verantwoorde manier kunnen beginnen met de realisatie. Ik durf nu te zeggen: het Herinneringscentrum Oranjehotel gaat er komen!”

Het ‘Oranjehotel’
Het ‘Oranjehotel’ was tijdens de Tweede Wereldoorlog de Geuzennaam van de Polizeigefängnis in de Scheveningse gevangenis, waar ruim 25.000 verzetsmensen gevangen zaten. De gevangenen werden onderworpen aan het ontaarde Nazi-rechtssysteem, wat leidde tot vele executies en deportaties naar concentratiekampen. Het Oranjehotel staat daarom symbool voor het belang van de Rechtsstaat. De Stichting Oranjehotel startte in 2010 het project Behoud en Renovatie Oranjehotel om het voormalige cellencomplex en in het bijzonder Doodencel 601, om te vormen tot een herinneringscentrum om van te leren voor jong en oud, nu en in de toekomst. Dit betekent een waardevolle versterking van de identiteit van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *