Het vliegtuigwrak van een in 1942 bij Abdij Lilbosch in Pey neergestorte Britse bommenwerper zal niet worden geborgen. Dat laat het college van B en W van Echt-Susteren weten aan de gemeenteraad. In januari van dit jaar luidde het advies van Defensie om het wrak van de zogeheten Short Stirling wel te bergen, nadat onderzoek had uitgewezen dat er waarschijnlijk nog stoffelijke resten van de bemanning in het wrak liggen en omdat er mogelijk ook nog niet ontplofte afwerpmunitie in de grond aanwezig is. Het wrak bevindt zich zo’n 75 meter achter Abdij Lilbosch in de bodem. Eerder maakte de stichting Op Vleugels der Vrijheid zich al sterk voor berging van het vliegtuigwrak. In eerste instantie gaf de Britse overheid daar geen toestemming voor. De abt van Lilbosch, eigenaar van de grond, had ethische bezwaren tegen berging, tenzij er bommen aan boord zouden zijn. De gemeente liet na het Defensieonderzoek een risicoanalyse uitvoeren naar het gevaar dat de mogelijk aanwezige munitie nog vormt. Daaruit blijkt nu dat die munitie geen extra risico oplevert bij regulier gebruik van de grond als bouwland zolang grondbewerkingen zich beperken tot een halve meter onder het huidige maaiveld. Ook is gebleken dat een berging van het wrak zo’n zeshonderdduizend euro zou kosten. Hoewel zeventig procent daarvan door het Rijk zou worden bekostigd, zou berging voor Echt-Susteren nog steeds aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Allebei redenen voor het college van burgemeester en wethouders om het wrak onaangeroerd te laten. „Als je ziet hoe duur het zou worden, dan denk ik dat dit een reële uitkomst is”, laat Henk Maessen, voorzitter van stichting Op Vleugels der Vrijheid weten. „Ook blijkt er uit de analyse dat er geen gevaar is. Voor ons als stichting is de zaak nu afgedaan.” De bommenwerper stortte op 10 september 1942 neer bij Lilbosch. Het vliegtuig telde acht bemanningsleden. De stoffelijke resten
van vier van hen bevinden zich vermoedelijk nog in het wrak.

Bron: Limburgse krant
ontvangen via ons lid Marleen Jennissen.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.