1945-12 December

Statistieken 1945 / Statistics 1945

Gebaseerd op het Verliesregister (versie 19 oktober 2011) zijn de volgende statistieken samengesteld voor het jaar 1939. Om de layout gelijk te houden aan de overige oorlogsjaren zijn voor de periode januari-augustus 1939 ook de diagrammen per categorie opgenomen. Er zullen ongetwijfeld vliegtuigverliezen zijn op Nederlands grondgebied in deze periode, Read more…

By Webmaster SGLO, ago