Fiets- en autoroute langs crash-plaatsen in Flevoland
Door Piet Brouwer – Dronten

(SGLO – collectie P. Brouwer)

(SGLO – collectie P. Brouwer)


Met het plaatsen van een paal met daarop de afbeelding van een Lancaster aan de Eskimolaan in Dronten werd op vrijdag 29 april j.l. een begin gemaakt met de markering van een fiets- en autoroute langs de plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog in Oost-Flevoland vliegtuigen zijn neergestort. Deze eerste markering heeft betrekking op het neerstorten van de Lancaster W4367 van 106 Squadron in de nacht van 25/26 juni 1943, 20 km NW van Harderwijk in het IJsselmeer (Verlieslijst nr. T2601). Na de inpoldering werden de wrakstukken geborgen.

De volledige bemanning die bij de crash om het leven kwam bestond uit:

Pilot P/O P.J. Page
Fl. Engineer Sgt. E.E.Tyler
Navigator F/S J. Hancock
Air Bomber Sgt. J.Macmillan
W. operator Sgt. J.Pass DFM
Mid up. gnr Sgt. H.E.Davis
Rear gunner Sgt. J.C.Welch

Een oranje Lancaster fungeert als blikvanger (SGLO – collectie P. Brouwer)

Een oranje Lancaster fungeert als blikvanger (SGLO – collectie P. Brouwer)


Voorlopig zullen op negentien plekken zulke gedenktekens worden geplaatst met daarop behalve de afbeelding van een vliegtuig ook een schildje met de namen van de bemanningsleden, type en serienummer en eenheid van het betreffende toestel, etc. Het is de bedoeling dat komende zomer alle 19 markeringen geplaatst zullen worden. Tevens zal een plattegrond worden uitgegeven met behulp waarvan men de crashplaatsen per auto of fiets kan bezoeken. Een en ander is tot stand gekomen op initiatief en na intensieve arbeid van de “Stichting 4 Mei Herdenking Dronten” in samenwer-king met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Engelse en Duitse luchtmachtinstanties. Ook in andere Flevolandse gemeenten bestaat er interesse in het project.

Als bizarre bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de Duitse piloot Oberleutnant August Geiger, die de Lancaster W4367 neerschoot enkele maanden later door een Britse nachtjager eveneens bo-ven het IJsselmeer werd neergehaald en ondanks dat hij zich in eerste instantie met zijn parachute wist te redden alsnog door verdrinking om het leven kwam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *