Bulletin 027 uit oktober 1977 Premiére Soldaat van Oranje

Vanuit diverse “gezichtshoeken” waren de leden van onze Bestuurscommissie ook uitgenodigd bij de premiére van Soldat van Oranje. Natuurlijk kijken WO II – documentalisten met méér dan gewone interesse naar een dergelijke film. Gaan eerstens al vergelijkingen maken met het boek en kijken vervolgens naar vooral detailzaken. Met andere woorden: wij documentalisten zijn op dit gebied natuurlijk “muggenzifters”…

Nogthans toch het volgende over de film: de helden ontbreken in de film, een aantal scénes is bijzonder knap gefilmd, maar er zijn ook enkele opnamen in de twee en een half uur lange (kleuren)film, die er zonder meer niet in thuis horen en waarbij je de opmerking moet plaatsen: “moest dat nou persé”. B.v. de scéne dat Jeroen Krabbé er stevig op los staat te vrijen met een Engelse juf op vrij korte afstand van Koningin Wilhelmina tijdens haar verblijf in Londen. Niettemin is het aan te bevelen de film te gaan zien; het is beslist de moeite waard. Nog één opmerking: Paul Verhoeven verdient een pluim omdat hij er weer in geslaagd is een opvallende Nederlandse film bij ons volk te introduceren. Nog iets: We menen te mogen veronderstellen dat jongelui van rond de 25 jaar deze film zullen bezien als “een leuke avonturenfilm” of “het viel toch wel mee in die oorlog van pa en ma”. Enfin, oordeelt u zelf!

En een boek erachter aan…
Bij de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij B.V. te Baarna, verscheen de nieuwste editie van Erik Hazelhoff Roelfzema’s Soldaat van Oranje 1940-1945… maar liefst de 13e druk! Het kon natuurlijk niet uitblijven dat tegelijkertijd met de presentatie van de film óók een boek (paperback) zou verschijnen. Het boek kost F. 18,50 is ge-illustreerd (wat magertjes) en als u 256 bladzijden hebt doorgelezen, bent u aan het einde van het boek.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.