Met het uitbrengen van het Verliesregister in 2008 ging een lang gekoesterde wens van de SGLO in vervulling. Een overzicht van alle vliegtuigverliezen die aan Nederland gerelateerd zijn. Dus niet enkel de verliezen die direct op Nederlands bodem plaatsvonden, maar ook de vliegtuigverliezen die aan Nederland gerelateerd zijn omdat bemanningsleden in Nederland (her)begraven zijn, of op de Nederlandse kust aanspoelden. Er zijn ook een aantal Amerikaanse verliezen in de lijst opgenomen omdat de namen van gesneuvelde bemanningsleden op de Walls of the Missing te Margraten staan geschreven. Het Register omvat dus meer dan de alleen Militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2008 wordt hard gewerkt aan de 2e Fase van het Verliesregister. Hierin worden alle gegevens bijeen gebracht die samen het verhaal van een vliegtuigverlies vertellen. U moet hierbij denken aan de gegevens van alle overige bemanningsleden, begraafplaatsen en grafnummers. Maar ook zaken als: de vertrektijd, vliegveld van vertrek, soort missie, het doel, de oorzaak van het verlies en niet onbelangrijk de bronvermeldingen.

We hopen binnen afzienbare tijd over te kunnen gaan tot publicatie van de eerste Verlieskaarten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Uw mening, op- en aanmerkingen, aanvullingen en verbeteringen t.a.v. de Verlieskaarten worden op prijs gesteld.

Parallel aan de 2e Fase loopt ook nog een 3e Fase. Deze Fase behelst de administratieve afhandeling van mutaties en/of aanvullingen op verliesregistraties. Hier worden (digitale kopieën van) foto’s, Processen Verbaal, artikelen uit tijdschriften en kranten enz. enz. opgeslagen. Informatie kan worden aangeleverd via: verliesregister@studiegroepluchtoorlog.nl
Sinds 29 maart 2014 is een langgekoesterde wens van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 in vervulling gegaan en is het Verliesregister met informatie over meer dan 6.000 in Nederland neergekomen vliegtuigen online te vinden. Klik hier om naar het digitale Verliesregister te gaan.