Het ‘Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog’ is zaterdag 29 maart 2008 door de voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), Peter Grimm, in het Marine Etablissement Amsterdam aangeboden aan de directeur van het NIMH, drs. Piet Kamphuis.

In het 144 pagina’s tellende werk staan de gegevens van alle in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. Het register geeft de stand van zaken op 1 januari 2008 weer. ‘Ongetwijfeld komt door het verschijnen van deze publicatie weer nieuwe informatie boven water. Omdat wij streven naar een register dat zo betrouwbaar mogelijk is, houdt de SGLO zich zeer aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen’, aldus voorzitter Grimm.

De SGLO is een studievereniging van voornamelijk amateurhistorici die zich verdiepen in de geschiedenis van de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De SGLO bestaat dit jaar dertig jaar en telt bijna 400 leden.

Aan het Verliesregister is ruim vijf jaar gewerkt. Het is voor het eerst dat alle in Nederland verongelukte en neergehaalde militaire vliegtuigen tussen 3 september 1939 en 5 mei 1945 op een rijtje zijn gezet. In het Verliesregister staan de basisgegevens van bijna 6.000 toestellen van Nederlandse, Duitse, Franse, Britse en Amerikaanse origine.